Στο «περίμενε» η Ελλάδα για το Στρατηγικό της Σχέδιο

Τι περιλαμβάνουν τα επτά πρώτα Σ.Σ. που εγκρίθηκαν από την Κομισιόν

Πηγή: Jarvinen Janne, Wikipedia

Σε αναμονή παραμένει η Ελλάδα, μετά την κατάθεση του επικαιροποιημένου Στρατηγικού της Σχεδίου προς την Κομισιόν στα τέλη Ιουλίου, καθώς δεν βρίσκεται ανάμεσα στα πρώτα κράτη-μέλη που πήραν το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πηγή του ΥΠΑΑΤ, οι εκ νέου συζητήσεις πρόκειται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα, με περισσότερες εξελίξεις πάντως να αναμένονται κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας.

Πλέον, η Κομισιόν πρέπει να εξετάσει συνολικά 21 αναθεωρημένα Στρατηγικά Σχέδια, μετά τις παρατηρήσεις της, καθώς στις 31 Αυγούστου ενέκρινε τα 7 πρώτα. Πρόκειται για τα Στρατηγικά Σχέδια της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επικαιροποίηση των Σχεδίων ήταν τόσο σωστή από την πλευρά των κρατών-μελών, που ακόμα και χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία που κατέθεσαν τα αναθεωρημένα σχέδιά τους (2 και 11 Αυγούστου αντίστοιχα) έγιναν αμέσως δεκτά, μετά το πέρας της θερινής διακοπής των εργασιών της Κομισιόν.

Τα επτά κράτη-μέλη πρέπει πλέον να τα υιοθετήσουν νομικά και να τα δημοσιεύσουν, για να ενημερωθούν οι αγρότες τους.

Οι πρώτες εγκρίσεις

Η ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027 θα ανέλθει συνολικά σε 270 δισ. ευρώ. Τα επτά σχέδια που εγκρίθηκαν αντιπροσωπεύουν προϋπολογισμό άνω των 120 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 34 δισ. ευρώ προορίζονται αποκλειστικά για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους, αλλά και οικολογικά συστήματα.

Δανία

Ο προϋπολογισμός έως το 2027 για τη Δανία ανέρχεται σε 4,85 δισ. ευρώ, με το 66% των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης να προορίζεται για την επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων. Συνολικά, 203 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν ως στήριξη σε εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις για την πρόληψη του κινδύνου μείωσης της παραγωγής.

Περίπου 1.880 νέοι αγρότες θα λάβουν στήριξη για να ξεκινήσουν, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συνέχιση των προσπαθειών για την καλή διαβίωση των ζώων και τη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών στον κτηνοτροφικό τομέα.

Φινλανδία

Ο προϋπολογισμός του Στρατηγικού Σχεδίου της Φιλανδίας ανέρχεται σε 6,68 δισ. ευρώ, με το 57% των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης να προορίζεται για το περιβάλλον και το κλίμα. Η Φινλανδία αναμένει να στηρίξει περίπου 2.500 νέους γεωργούς, διαθέτοντας συνολικά 113 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ένας νέος αγρότης θα μπορεί να λαμβάνει συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη, για την οποία έχουν δεσμευτεί συνολικά 65 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η σκανδιναβική χώρα στοχεύει στη διευκόλυνση της ανάπτυξης 3.625 αγροτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και βιοοικονομίας. Θα διατεθούν 500.000 ευρώ για τη στήριξη της διάδοσης γεωργοπεριβαλλοντικής και κλιματικής γνώσης, αλλά και για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων.

Γαλλία

Για τη Γαλλία, το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ έως το 2027 ανέρχεται σε 49,91 δισ. ευρώ, με το 43% των κονδυλίων για την αγροτική ανάπτυξη να προορίζεται για κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

Περίπου 3,5 δισ. ευρώ θα αναδιανεμηθούν για την υποστήριξη μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων 52 εκταρίων ή μικρότερης έκτασης, ενώ το 15% του προϋπολογισμού των άμεσων πληρωμών αφιερώνεται σε ειδική τομεακή στήριξη που συνδέεται με την παραγωγή και δη τους τομείς της κτηνοτροφίας, των πρωτεϊνικών φυτών και των μεικτών καλλιεργειών-κτηνοτροφίας.

Μεταξύ άλλων, το γαλλικό σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση και ανταλλαγή γνώσεων, μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών ή κατάρτισης. Ενθαρρύνει επίσης την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, με την αξιοποίηση της πλήρους ευρυζωνικής κάλυψης που θα επιτευχθεί έως το 2025, εν μέρει χάρη στο γαλλικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ισπανία

Το ισπανικό Στρατηγικό Σχέδιο ανέρχεται σε 33,77 δισ. ευρώ, με το 48% των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης να προορίζεται για κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Περισσότερα από 750 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για να βοηθήσουν 128.580 εκμεταλλεύσεις να συμμετάσχουν σε ομάδες/οργανώσεις παραγωγών, σε τοπικές αγορές, μικρές αλυσίδες εφοδιασμού και προγράμματα ποιότητας, ενώ περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για επενδύσεις στο πλαίσιο του LEADER.

Ιρλανδία

Ο προϋπολογισμός για την Ιρλανδία έως το 2027 ανέχεται σε 9,78 δισ. ευρώ, με το 67% των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης να κατευθύνεται σε δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα. Η Ιρλανδία θα αφιερώσει 590 εκατ. ευρώ για να προωθήσει μια πιο ισόρροπη κατανομή της στήριξης προς τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις και περίπου 180 εκατ. ευρώ για τη συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών.

Εκτιμάται ότι περίπου 300.000 αγρότες θα επωφεληθούν από συμβουλές, κατάρτιση ή ανταλλαγή γνώσεων ή θα συμμετάσχουν σε επιχειρησιακές ομάδες ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης-καινοτομίας, και περισσότεροι από 10.000 σύμβουλοι θα υποστηριχθούν στο έργο τους.

Πορτογαλία

Ο προϋπολογισμός για την Πορτογαλία ανέρχεται σε 6,64 δισ. ευρώ, με το 47% των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης να προορίζεται για την επίτευξη κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων. Η Πορτογαλία θα βελτιστοποιήσει το κόστος παραγωγής, κυρίως βελτιώνοντας την οργάνωση του γεωργικού τομέα, ενθαρρύνοντας τους παραγωγούς να συνεργαστούν σε οργανώσεις παραγωγών.

Ένας από τους κύριους στόχους του πορτογαλικού σχεδίου είναι η αύξηση του εισοδήματος των αγροτών, κυρίως μέσω εισοδηματικής στήριξης και επενδυτικών παρεμβάσεων. Όσον αφορά την ανανέωση των γενεών, 2.685 νέοι αγρότες θα υποστηριχθούν στο ξεκίνημά τους, με προτεραιότητα στις γυναίκες.

Πολωνία

Για την Πολωνία, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 25 δισ. ευρώ, με το 43% των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης να πηγαίνει σε κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Προκειμένου να προωθηθεί μια πιο ισόρροπη κατανομή της στήριξης προς τις μικρότερες ή μεσαίες εκμεταλλεύσεις, όλες οι εκμεταλλεύσεις έως 300 εκταρίων μπορούν να επωφεληθούν από πρόσθετη αναδιανεμητική ενίσχυση των 40 ευρώ για κάθε ένα από τα πρώτα 30 εκτάριά τους. Από το 2023 έως το 2027, η Πολωνία θα αφιερώσει 2 δισ. ευρώ για τον σκοπό αυτόν, δηλαδή σχεδόν το 12% του κονδυλίου άμεσων ενισχύσεων.