Συμβουλές από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ για σωστή λειτουργία εστιών καύσης

Συμβουλές από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ για σωστή λειτουργία εστιών καύσης

Σε ανακοίνωσή της η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εφιστά την προσοχή των πολιτών στη σωστή λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης, με σωστή συντήρηση και έλεγχο για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των καταναλωτών.

Εν όψει της επερχόμενης κακοκαιρίας και της ως εκ τούτου εντονότερης λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των κατοίκων της Περιφέρειάς μας στα παρακάτω:

  1. Όσοι χρησιμοποιούν οργανικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο) στα συστήματα θέρμανσης των κτηρίων τους, οφείλουν να συντηρήσουν τους καυστήρες των συστημάτων αυτών και η συντήρηση να γίνει από αδειοδοτημένους συντηρητές, προκειμένου να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση καυσίμων αλλά και προστασία του περιβάλλοντος.
  2. Όσοι χρησιμοποιούν άλλα είδη οργανικών καυσίμων (ξύλα, pellets,κ.λπ.) οφείλουν να χρησιμοποιούν μόνο καυσόξυλα και εγκεκριμένου τύπου pellets, να καθαρίζουν τις καμινάδες, να φροντίζουν για την κατά το δυνατόν καλύτερη καύση με στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τον περιορισμό του φαινομένου της αυξημένης αιθαλομίχλης.
  3. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται καύση μοριοσανίδων, βαμμένων ή βερνικωμένων ξύλων ή ξύλων που έχουν υποστεί οποιαδήποτε χημική επεξεργασία. Στις περιπτώσεις αυτές τα καπναέρια περιέχουν καρκινογόνες ουσίες που βλάπτουν σοβαρά την υγεία όλων μας.
  4. Στόχος της αιρετής Διοίκησης της Περιφέρειας της ΠΑΜ-Θ, για την χειμερινή περίοδο που ήδη διανύουμε, είναι να μην κρυώσει κανένας κάτοικος της περιοχής μας αλλά ταυτόχρονα να προστατευθεί το περιβάλλον και η υγεία όλων μας.
  5. Οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού προγραμματισμού της ΠΑΜ-Θ, θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για τις απαραίτητες ενέργειες (Μετρήσεις αερίων ρύπων, έκδοση δελτίων τύπου για ενημέρωση των κατοίκων κ.λ.π.) ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.