Συναντήσεις στην Αλεξανδρούπολη για την γεωθερμία

Συναντήσεις στην Αλεξανδρούπολη για την γεωθερμία

Στο πλαίσιο εξωστρέφειας και συνέργειας με φορείς του εξωτερικού που χαρακτηρίζει τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελο Λαμπάκη, επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας, Yancho Yanev, παρουσία του Αντιδημάρχου Τραϊανουπόλεως, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Ιωάννη Φαλέκα.

Η συνάντηση αυτή προκύπτει από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για παραγωγικές επενδύσεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με τη χρήση θερμικής ενέργειας από γεωθερμία καθώς ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι πλέον έτοιμος για την αποδοχή προτάσεων και επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.