Φοιτητές από επτά ευρωπαϊκές χώρες θα φιλοξενήσει ο δήμος Ευρώτα

Φοιτητές από επτά ευρωπαϊκές χώρες θα φιλοξενήσει ο δήμος Ευρώτα,
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τριάντα εννέα φοιτητές από επτά χώρες, Γερμανία, Εσθονία, Πολωνία, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία και Ιταλία, θα φιλοξενήσει ο δήμος Ευρώτα, από τις 15 έως τις 21 Φεβρουαρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εθελοντικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου «Εργαστήρι Νεολαίας για το Περιβάλλον-Youth Lab For Environment» που υλοποιεί το ΚΕΑΝ (Κέντρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Στόχος του προγράμματος είναι να έρθουν σε επαφή άτομα από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να ενημερωθούν αλλά και να αλληλεπιδράσουν με τα καίρια περιβαλλοντολογικά ζητήματα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν θεωρητικά και πρακτικά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

-Διαφήμιση-

Η περιοχή του Ευρώτα επελέγη ως τόπος διεξαγωγής του προγράμματος, δεδομένης της πλούσιας βιοποικιλότητάς του, όπου το δέλτα του ποταμού αποτελεί έναν από τους τελευταίους σημαντικούς υδροβιότοπους στη νότια Ελλάδα.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki