Σε 10 χώρες το 87% των εξαγωγών ελληνικού κρασιού

Στα 9,4εκ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική αξία εξαγωγών ελληνικού κρασιού το Μάρτιο
2023, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, σε 10 χώρες κατευθύνεται το 87% της συνολικής αξίας εξαγωγών, με τις Γερμανία, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος τους.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εξαγωγές ελληνικού κρασιού ανά χώρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διακύμανση της αξίας εξαγωγών, ανά χώρα, σε σχέση με το Μάρτιο του 2022.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο (αύξηση κατά
0,4εκ. ευρώ), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση σημειώνουν οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ (μείωση κατά 1,3εκ. ευρώ).

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές της αξίας των εξαγωγών προς 20 χώρες-προορισμούς.