180 μέρες δουλειά το χρόνο χρειάζονται οι Έλληνες για… πληρωμή φόρων – εισφορών

180 μέρες δουλειά το χρόνο χρειάζονται οι Έλληνες για... πληρωμή φόρων - εισφορών

Εκατόν ογδόντα μέρες τον χρόνο -σχεδόν το ήμισυ του έτους- χρειάζεται να εργάζονται οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να εξασφαλίσουν τα χρήματα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ετήσιων υποχρεώσεών τους προς το κράτος.

Την ίδια ώρα, τα συνολικά ποσά που καταβάλλουν για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές είναι σχεδόν διπλάσια αυτών που δαπανούν για τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες, όπως η στέγαση, η διατροφή, η ένδυση και οι μεταφορές.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τη νέα ετήσια έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ) για την εξεύρεση της «ημέρας φορολογικής ελευθερίας», της πρώτης μέρας του χρόνου που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες απελευθερώνονται από τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος και έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν το εισόδημά τους.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την έρευνα, για το 2019 το ΚΕΦίΜ υπολογίζει ως «ημέρα φορολογικής ελευθερίας» την 30ή Ιουνίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κατά το τρέχον έτος εργαζόμαστε για το κράτος για 180 από τις 365 μέρες του χρόνου.

Βασικά ευρήματα

Αναλυτικά, τα κύρια ευρήματα της νέας έρευνας του ΚΕΦίΜ έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με τους στόχους του κρατικού προϋπολογισμού του 2019, τα συνολικά φορολογικά έσοδα φέτος προβλέπεται να ανέλθουν στα 78 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 31,4 δισ. ευρώ αφορούν έμμεσους φόρους, τα 19,7 δισ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, ενώ 26,4 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε κοινωνικές εισφορές. Οι φόροι επί του κεφαλαίου ανέρχονται στα 163 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, το διαθέσιμο Καθαρό Εθνικό Εισόδημα για το 2019 προβλέπεται να ανέλθει στα 158 δισ. ευρώ. Από τη διαίρεση των φορολογικών εσόδων με το καθαρό εθνικό εισόδημα, προκύπτει ότι οι συνολικές φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν φέτος οι Έλληνες και οι Ελληνίδες καλύπτουν το 49,36% του ετήσιου καθαρού εισοδήματός τους. Το ποσοστό αυτό, εφαρμοζόμενο στο σύνολο των 365 ημερών του τρέχοντος έτους, δείχνει ότι για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα πρέπει φέτος να εργαστούν 180 ημέρες, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ του έτους. Με άλλα λόγια, η «ημέρα φορολογικής ελευθερίας» για το 2019 είναι η 180ή μέρα του έτους, δηλαδή η 30ή Ιουνίου. Το 2019 θα δουλέψουμε 73 ημέρες για έμμεσους φόρους, 46 για άμεσους και 61 για κοινωνικές εισφορές.

Η επίδοση της Ελλάδας είναι η τέταρτη χειρότερη μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., ενώ οι Έλληνες το 2018 ήταν οι πιο δυσαρεστημένοι μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ ως προς τη φορολογική επιβάρυνση που υφίστανται.

Από το 1999 ως το 2008 οι Έλληνες πολίτες κάθε χρόνο που περνούσε εργάζονταν κατά μέσο όρο 1 ημέρα παραπάνω για το κράτος. Κατά την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης (από το 2009 μέχρι σήμερα), κάθε χρόνος που περνάει προσθέτει στον κάθε πολίτη κατά μέσο όρο 3,5 ημέρες εργασίας για το κράτος.

Πληρώνουμε σχεδόν τα διπλάσια σε φόρους από όσα δαπανούμε για τις βασικές μας ανάγκες. Ο μέσος όρος ετήσιων δαπανών των ελληνικών νοικοκυριών για την κάλυψη των βασικών αναγκών (διατροφή, ένδυση, στέγαση, οικιακά αγαθά, μεταφορές και επικοινωνίες) ανέρχεται σε 42 δισ. ευρώ, την ίδια ώρα που η συνολική φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών και των επιχειρήσεων αγγίζει τα 78 δισ. ευρώ.

Πηγή: naftemporiki.gr