Με 3+1 παράλληλες προσκλήσεις οι προκηρύξεις για το μέτρο των Βιολογικών τον Ιανουάριο

✱ Με διακριτό προϋπολογισµό η κάθε πρόσκληση ✱ Αναλυτικά οι µεγάλες αλλαγές του µέτρου

Με τρεις, ενδεχομένως και με τέσσερις, προσκλήσεις αναμένεται να δημοσιευτεί από τον Ιανουάριο του 2022 η νέα προκήρυξη για το μέτρο των Βιολογικών, ύψους 490 εκατ. ευρώ. Σε αντίθεση με το παρελθόν, το μέτρο δεν πρόκειται να προκηρυχθεί ούτε ενιαία, δηλαδή σε μία πρόσκληση που θα περιλαμβάνει τις τέσσερις υποδράσεις σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο (2017), ούτε όμως με την κατανομή των πόρων να γίνεται ανά περιφέρεια (2018), αλλά με βάση τις επιλέξιμες καλλιέργειες και με διακριτό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», το ΥΠΑΑΤ έχει αποφασίσει, σε συνεργασία και με τις διαχειριστικές αρχές, να «τρέξει» το μέτρο ως εξής:

Όσον αφορά τη φυτική παραγωγή, με δύο προσκλήσεις. Μία για τις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, που εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων και των κηπευτικών, και μία για τις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, που εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με δενδρώνες και αμπελώνες. Σημειώνεται ότι θα ενταχτούν νέες καλλιέργειες, όπως ροδιά, αβοκάντο, μικρόκαρπες/δάσους κ.ά., και θα συμπεριληφθεί και το βαμβάκι. Η παραπάνω επιλογή γίνεται ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο τα αροτραία να απορροφούν σχεδόν όλο τον προϋπολογισμό.

Όσον αφορά τη ζωική παραγωγή, οι τελευταίες πληροφορίες από την Πλατεία Βάθη αναφέρουν ότι ακόμη δεν έχει αποφασιστεί εάν θα υπάρχει τελικά μία πρόσκληση για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2, καθώς με δεδομένο ότι στο μέτρο εντάσσεται πλέον και η μελισσοκομία, εξετάζεται σοβαρά να ενεργοποιηθεί και μία ξεχωριστή. Με λίγα λόγια, είναι πιθανό και για την κτηνοτροφία να υπάρξουν δύο προσκλήσεις: μία για τη μελισσοκομία και μία για τα υπόλοιπα.

Αλλαγές

Οι αλλαγές, όμως, δεν σταματούν εδώ. Ήδη, από την προηγούμενη εβδομάδα, η «ΥΧ» είχε παρουσιάσει τις σημαντικές τροποποιήσεις όσον αφορά τη μοριοδότηση και τα κριτήρια επιλογής. Συνοπτικά, πάντως, οι κυριότερες αλλαγές στο Μέτρο 11, για το οποίο αναμένεται πρώτα η υπογραφή της υπουργικής απόφασης, συνοψίζονται ως εξής:

Γίνεται διεύρυνση της μοριοδότησης της ηλικίας, με τη μεγαλύτερη βαθμολογία να δίνεται έως την ηλικία των 40 ετών, η οποία μειώνεται έως την ηλικία των 65 ετών, και για άνω των 65 ετών δεν θα δίνεται βαθμολογία.

Η μοριοδότηση των κριτηρίων της εντασσόμενης έκτασης σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, της έκτασης για παραγωγή ζωοτροφών, καθώς και του ποσοστού της εντασσόμενης έκτασης των δράσεων 11.1.1 και 11.2.1, άλλαξε, αυξάνοντας τα μόρια στο «ποσοστό της εντασσόμενης έκτασης» με τη βαρύτητα της αρχής του κριτηρίου «Εντασσόμενης έκτασης» να αυξάνεται. Η ανώτατη μοριοδότηση δίνεται για τα 10 εκτάρια, περιορίζοντας έτσι την πολύ υψηλή μοριοδότηση για τις πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις.

Για τις προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες καλλιέργειες οι αροτραίες, το κριτήριο για «το μέγεθος της υπό ένταξης έκτασης του υποψηφίου που έχει δηλωθεί για την παραγωγή ζωοτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς και ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2» της αρχής κριτηρίου «Εντασσόμενη Έκταση» τόσο στη Δράση 11.1.1 όσο και στη δράση 11.2.1 δεν ισχύει.

Αλλαγές στις βαρύτητες ορισμένων κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες για τους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους.

Κριτήρια επιλογής

Οι αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής έχουν ως εξής:

Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»:

Γεωργοί νεαρής ηλικίας (π.χ. από 18 έως και 40 ετών η μοριοδότηση είναι 100, από 41 έως και 50 ετών η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 2 μόρια για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 98. Οι άνω των 65 ετών δεν παίρνουν κανένα μόριο).

Εντασσόμενη έκταση.

Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»:

Γεωργοί νεαρής ηλικίας.

Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών: 2,5 μόρια για κάθε 0,1 εκτάριο έκτασης που είναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται με ζωοτροφές. Για έκταση μεγαλύτερη των 4 εκταρίων λαμβάνει 100 μόρια.

Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία»:

Επαγγελματίες αγρότες.

Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος: 20 μόρια/έτος εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας.

Εντασσόμενη έκταση.

Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων  παραγωγής στην κτηνοτροφία»:

Επαγγελματίες αγρότες.

Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών: 2,5 μόρια για κάθε 0,1 εκτάριο έκτασης που είναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται με ζωοτροφές. Για έκταση μεγαλύτερη των 4 εκταρίων λαμβάνει 100 μόρια.

Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος.