Αφιέρωμα: Αιγοπροβατοτροφία

Eνας από τους σημαντικότερους κλάδους της κτηνοτροφίας για τη χώρα και την πρωτογενή παραγωγή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη συμπίεση των τιμών, όταν παράλληλα το κόστος, ιδιαίτερα για τον τομέα της γαλακτοπαραγωγής, παραμένει σε δυσανάλογα επίπεδα, καθιστώντας ασύμφορη πολλές φορές τη διατήρηση μίας μονάδας.

Το αφιέρωμα της «ΥΧ» έχει στόχο να αναδείξει τις παραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν «μέσα στη στάνη» μέσω των σύγχρονων συστημάτων εκτροφής και αναπαραγωγής, που διασφαλίζουν την ευζωία των ζώων, τις καλύτερες αποδόσεις τους, αλλά και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Μία παραγωγική εκμετάλλευση που αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται σε επίπεδο εκτροφής, αναπαραγωγής και διασύνδεσης με την αγορά, μπορεί να μετατραπεί σε βιώσιμη και κερδοφόρα, κάτι που μεταφράζεται και σε ένα δικαιότερο εισόδημα για τον παραγωγό.

Στο αφιέρωμα της Αιγοπροβατοτροφίας, η «ΥΧ» φιλοξενεί άρθρα επιστημόνων για τη διαχείριση μιας μονάδας εκτροφής αιγοπροβάτων, την ορθή αναπαραγωγική διαχείριση των ζώων, τη συμβολή της γενετικής επιλογής για την υγεία τους, αλλά και συμβουλές ως προς τα σιτηρέσια που πρέπει να ακολουθούνται, αναλόγως του παραγωγικού σταδίου που βρίσκονται.

Διαβάστε το πλήρες αφιέρωμα κάνοντας κλικ στο εξώφυλλό του: