Αγκάθι για τους παραγωγούς η αρμοδιότητα για τη χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές

Ο τελευταίος νόμος έχει προκαλέσει προβλήματα τέτοια που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία

Η επανεξέταση των διατάξεων που αφορούν στο ποιοι φορείς θα έχουν μια σειρά από σημαντικές αρμοδιότητες γύρω από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, είναι από τα ανοιχτά θέματα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης, εν όψει της ολοκλήρωσης του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει το υπαίθριο εμπόριο. Ο τελευταίος νόμος (4264/2014), που άφησε παρακαταθήκη η προηγούμενη κυβέρνηση, κάτω από το βάρος έντονων αντιδράσεων, έχει προκαλέσει προβλήματα τέτοια που, σύμφωνα με τους ίδιους τους εκπροσώπους των παραγωγών, δυσχεραίνουν την ομαλή δραστηριοποίησή τους στις λαϊκές.

Τα προβλήματα ξεκινούν μετά την ίδρυση των λαϊκών, που για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειών, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα στην αρμοδιότητα των Δήμων. Για την ακρίβεια, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, οι δύο Περιφέρειες έχουν την ευθύνη ίδρυσης, επέκτασης, χωροθέτησης και καθορισμού του ακριβούς τόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, μετά από γνώμη του οικείου Δήμου και της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία αποφαίνεται για ζητήματα τυχόν κυκλοφοριακών επιπτώσεων. Στην πράξη, εισηγείται ο ενδιαφερόμενος Δήμος για ίδρυση μιας λαϊκής αγοράς, την οποία έχουν ζητήσει οι ίδιοι οι δημότες του ή τα σωματεία των επαγγελματιών και πωλητών λαϊκών αγορών, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο. Οι δε θέσεις που περιλαμβάνει μια λαϊκή καθορίζονται επί της ουσίας από τον αριθμό των ενδιαφερόμενων πωλητών να τοποθετηθούν σε αυτή. Για τις λαϊκές της υπόλοιπης χώρας, η ίδρυση, η τυχόν αλλαγή και η επέκτασή τους καθορίζονται από τα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια.Αγκάθι για τους παραγωγούς η αρμοδιότητα  για τη χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές Αξίζει να σημειωθεί πως, σε ό,τι αφορά τις συνοικίες της Αθήνας, οι εκπρόσωποι των παραγωγών πωλητών εκτιμούν ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχει κορεσμός και ότι με τις υπάρχουσες λαϊκές καλύπτονται οι ανάγκες της κατανάλωσης. Η ανάγκη που προκύπτει, εξηγούν οι ίδιοι, είναι για την ελάφρυνση των ίδιων των κατοίκων να αλλάζουν κατά διαστήματα δρόμο οι λαϊκές. «Ορισμένες φορές έχουμε προστριβές με τους Δήμους απέναντι σ’ αυτό το ζήτημα», μας είπε εκπρόσωπος των παραγωγών, «καθώς μπορεί να προτείνουν δρόμο ο οποίος δεν είναι κατάλληλος για λαϊκή, να μη χωράνε όλοι οι πωλητές κ.λπ.».

Σημαντικά προβλήματα καταγγέλλουν πως αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί όταν ζητούν να τοποθετηθούν σε λαϊκές αγορές στην περιφέρεια, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το θέμα της αρμοδιότητας τοποθέτησης των παραγωγών στη λαϊκή είναι από τα αγκάθια του νόμου. Συγκεκριμένα, ενώ θεωρητικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ένας παραγωγός έχει δικαίωμα από τη στιγμή που διαθέτει άδεια για πώληση των προϊόντων του στη λαϊκή αγορά να ζητήσει και να του χορηγηθεί θέση, συχνά αυτό καταστρατηγείται από τους Δήμους, για λόγους που συνδέονται με πελατειακές σχέσεις στη βάση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Με την αρμοδιότητα επισήμως στην Περιφέρεια για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται σε μεγάλο ποσοστό, όχι όμως στην υπόλοιπη χώρα, όπου στην πράξη είναι στη διακριτική ευχέρεια των Δήμων. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ, Π. Μόσχος, «κενές θέσεις υπάρχουν στις λαϊκές. Εμείς θέλουμε να μπορούν να πάνε οι παραγωγοί στη λαϊκή και να τοποθετηθούν. Το πρόβλημα θα αντιμετωπιζόταν πιο αποτελεσματικά εάν η σχετική αρμοδιότητα μεταφερθεί από τους Δήμους στις Περιφέρειες και για την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της Ομοσπονδίας. Για να μπορεί ο παραγωγός να πάει στην αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας, να αιτηθεί θέσης και να πάρει την έγκριση».

  • Μελίνα Ζιάγκου