Η αγωνία για την τρομοκρατία κερδίζει,μεταξύ των Eυρωπαίων πολιτών, τις προσδοκίες για την ΚΑΠ

Η αγωνία για την τρομοκρατία κερδίζει, μεταξύ των Eυρωπαίων πολιτών, τις προσδοκίες για την ΚΑΠ
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Απαντώντας σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά στην πολιτική της ΕΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στις 7 Ιουλίου, 50% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι επιθυμεί μεγαλύτερη παρέμβαση της ΕΕ σε σχέση με την ΚΑΠ. Από τους 15 τομείς πολιτικής που οι πολίτες κλήθηκαν να σχολιάσουν, η «Γεωργία» έλαβε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ερωτηθέντων που επιθυμούν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή παρέμβαση, «ισοφαρίζοντας» το ποσοστό της «εξωτερικής πολιτικής» (50%) και με μόνη τη «βιομηχανική πολιτική» (47%) να ακολουθεί. «Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας» (82%), «η καταπολέμηση της ανεργίας» (77%), «η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης» (75%) και «το ζήτημα της μετανάστευσης» (74%) ήταν οι πολιτικοί τομείς όπου το υψηλότερο ποσοστό των πολιτών ενθαρρύνει μία μεγαλύτερη παρέμβαση της ΕΕ.

Από την άλλη πλευρά, σε σύγκριση με τους άλλους τομείς πολιτικής, η γεωργία είναι εκείνη με τον μεγαλύτερο αριθμό πολιτών να αξιολογούν τη δράση της ΕΕ ως «υπερβολική» – αν και στο χαμηλό ποσοστό του 9%. Συνολικά, το 35% αξιολογεί την τρέχουσα προσέγγιση της ΕΕ για την αγροτική πολιτική ως «επαρκή» και το 43% ως «ανεπαρκή». Μελετώντας τα στοιχεία της έρευνας από τη σκοπιά των επιμέρους κρατών-μελών, η Ρουμανία (74%), η Κύπρος (72%), η Πορτογαλία (69%) και η Ισπανία (68%) ήταν οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων να πιέζει για μεγαλύτερη παρέμβαση της ΕΕ στον γεωργικό τομέα. Στο άλλο άκρο του φάσματος βρέθηκαν οι πολίτες της Δανίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας. Υπενθυμίζεται ότι έρευνα του Ευρωβαρόμετρου στις αρχές του χρόνου έδειξε ότι μια σχετική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών σε 24 κράτη-μέλη (43%) πιστεύουν ότι πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για τους αγρότες.

-Διαφήμιση-