ΑΓΡΑΦΑ: Μαθητές μιας ανύπαρκτης τηλεκπαίδευσης

Μπορεί το υπουργείο Παιδείας να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο θέμα της τηλεκπαίδευσης, όμως ένα διαφορετικό πρόβλημα εκτυλίσσεται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπου η λέξη διαδίκτυο παραμένει άγνωστη εξαιτίας των ανύπαρκτων υποδομών.

Σε μία κοινωνία όπου θεωρητικά οι μαθητές αντιμετωπίζονται ισότιμα, κάποιοι αισθάνονται πολίτες β’ ή γ’ κατηγορίας. Αναφερόμαστε περισσότερο στην περιοχή των Αγράφων, όπου αυτές τις ημέρες το διαδίκτυο αδυνατεί να εισέλθει στην καθημερινότητα των δημοτών και ειδικά των μαθητών, ένα έργο που το είδαν και την άνοιξη και το οποίο δεν θέλουν να το ξαναδούν.

Για παιδιά ενός κατώτερου θεού κάνει λόγο ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, αναφέροντας παράλληλα όλες εκείνες τις ενέργειες που έκανε από τις αρχές της άνοιξης, ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα. «Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, δεν έχει γίνει η σύνδεση με τις οπτικές ίνες που απαιτούνται για να μπούμε στο διαδίκτυο. Πάνω από 120 μαθητές βιώνουν αυτό το σοβαρό πρόβλημα, η αντιμετώπιση αυτή από την πλευρά της πολιτείας, αλλά και του υπευθύνου του έργου σύνδεσης είναι απαράδεκτη. Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο που μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της περιοχής».

Η κατάσταση έχει οδηγήσει μαθητές της τρίτης λυκείου στο να εγκαταλείπουν τα σχολεία της περιοχής και να πηγαίνουν στις γύρω πόλεις, ακόμη και στην Αθήνα. Μία τέτοια προοπτική, όπου η ανάπτυξη εξελίσσεται με ρυθμούς χελώνας, δεν δίνει τη δυνατότητα στους νέους να παραμένουν στην ύπαιθρο, με αποτέλεσμα να επέρχεται η κοινωνική συρρίκνωση.