AgriEnt: O αγροτικός τομέας υπό πρίσμα… επιχειρηματικό

Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα περνάει από την Τράπεζα Πειραιώς

Πρόκειται για αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που φιλοδοξεί να αποτελέσει «χώρο ανάπτυξης συνεργιών και συνεργασιών» για τον πρωτογενή τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκονται συνεργασίες με τοπικούς, εθνικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και φορείς, με οργανώσεις και ομάδες πολιτών, καθώς και περιφερειακά και διεθνή δίκτυα και οργανισμούς.

Τα μέλη που συμμετέχουν στην AgriEnt, προέρχονται από τον χώρο των παραγωγών, της μεταποίησης, αλλά και ειδικών σε τομείς της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης τομέων που άπτονται της πρωτογενούς παραγωγής, όπως γεωπόνοι, σχεδιαστές, γνώστες της αγροτεχνολογίας, της συσκευασίας, του branding κ.ά. Για την ώρα, όπως μας λέει ο Π. Μαδέσης, γεωπόνος και ερευνητής στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που είναι από τα ιδρυτικά μέλη της πρωτοβουλίας, οι περισσότεροι παραγωγοί και μεταποιητές-μέλη της έχουν μικρού μεγέθους δραστηριότητες και προέρχονται από τη Β. Ελλάδα, όπου εδρεύει η εταιρεία, ενώ ήδη βρίσκονται σε επαφή με περιφέρειες από όλη τη χώρα, με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής και της δράσης της.

Σκοπός της ομάδας είναι η παροχή υποστήριξης, σε όλα τα στάδια, για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή η ενίσχυση άλλων που δραστηριοποιούνται ήδη, με γνώμονα βιώσιμες τοπικές επιχειρήσεις για τη στήριξη των οικονομιών και κοινωνιών της περιφέρειας, εκτός αστικών κέντρων και κριτήριο τον σεβασμό στο περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. «Πιστεύουμε ότι αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα, με έμφαση στην αγροδιατροφή, τον αγροτουρισμό, την αγροτεχνολογία και την περιφερειακή ανάπτυξη, μέσω της ανάπτυξης των κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον», σημειώνουν οι ίδιοι.

Κεντρικοί άξονες – στόχοι της δράσης της είναι, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη και προώθηση της βιώσιμης και έξυπνης γεωργίας και αγροδιατροφής, η αύξηση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα, η στήριξη καινοτόμων ιδεών και νεοφυών επιχειρήσεων στη γεωργία, η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για την ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθόδων, η αντιμετώπιση εμποδίων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον χώρο, η σύνδεση μεταξύ ανθρώπων που ασχολούνται επιχειρηματικά με τον αγροδιατροφικό τομέα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη συνεργασιών.

«Ελάτε να αναπτύξουμε μαζί την ιδέα ή την επιχείρησή σας»

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών – δράσεων της AgriEnt, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το «Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Επιχειρηματικών Ιδεών στον Αγροτικό τομέα» (AgriEnt Accelerator), που υλοποιείται σε συνεργασία με τη διαδημοτική ΑΕ «Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης», απευθύνοντας πρόσκληση: «υποβάλετε την επιχειρηματική σας ιδέα (…) Ελάτε να αναπτύξουμε μαζί την ιδέα ή την επιχείρησή σας». Απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να επιχειρήσουν ή να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, απ’ όλους τους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας και της ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και της μεταποίησης, της αγροτεχνολογίας, του αγροτουρισμού, καθώς και σε προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα, ακόμα και τη βελτίωση των όρων ζωής στην ύπαιθρο.

Agrient O αγροτικός τομέας υπό  πρίσμα... επιχειρηματικό
Ο Παναγιώτης Μαδέσης, γεωπόνος και ερευνητής στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης από έμπειρα στελέχη, καθώς και η υποστήριξη με τεχνογνωσία, η δικτύωση με την αγορά τόσο την εγχώρια όσο και του εξωτερικού και η σύνδεση με χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικά κεφάλαια. Ρωτήσαμε τον Π. Μαδέση τι είναι αυτό που -κατά τη γνώμη του- διαφοροποιεί το πρόγραμμα της AgriEnt από ανάλογα προγράμματα: «ο αγροτικός επιταχυντής της AgriEnt είναι ο μοναδικός επιταχυντής ο οποίος επιστρατεύει την εκπαιδευτική του διαδικασία για όλους τους συμμετέχοντες και διεξάγεται σε εθελοντική βάση.

Το πρόγραμμά του είναι ειδικά μελετημένο ώστε να λαμβάνει υπόψιν του τις ιδιαιτερότητες του αγροδιατροφικού κλάδου, προσφέροντας ένα συνδυασμό συναντήσεων αλλά και απομακρυσμένης εκπαίδευσης. Είναι, δε, προσανατολισμένο αμιγώς στην αγροδιατροφική αλυσίδα και τους συναφείς κλάδους αλλά και τη βελτίωσης της ζωής στην ύπαιθρο όπου διαμένουν οι επιχειρούντες συμμετέχοντες», μας είπε.

Όσο για το τι προσδοκά από αυτό, σημείωσε: «τα οφέλη που προκύπτουν από αυτό το πρόγραμμα είναι κατά κύριο λόγο η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε σύγχρονες επιχειρηματικές μεθόδους και πρακτικές. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες διευκολύνονται στη δικτύωση με την αγορά του εσωτερικού και του εξωτερικού αλλά και με επενδυτικά κεφάλαια. Η προσπάθεια αυτή αναμένεται να δώσει νέα ώθηση σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του αγροδιατροφικού και συγγενών κλάδων».

Μελίνα Ζιάγκου