Το αγρόκτημα του μέλλοντος

Επισκέψιμο για τη διάδοση των νέων τεχνολογιών

Στη δημιουργία ενός αγροκτήματος που θα λειτουργεί ως ένα αγρόκτημα κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες και τους αυτοματισμούς στοχεύει το ολλανδικό πανεπιστήμιο Wageningen. Σκοπός του είναι να μεταδώσει στους αγρότες την εκπαιδευτική κοινότητα και την αγροδιατροφική αλυσίδα την παραγωγή τροφίμων μέσω προηγμένης τεχνολογίας.

Όπως αναφέρει ο Erik Pekkeriet, υπεύθυνος για το τμήμα της αγροτικής τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο, «η Ολλανδία διαθέτει την τεχνολογική εμπειρία για αυτήν τη διαδικασία, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας που έχουν εδραιωθεί στην πανεπιστημιούπολη μπορούν να συμβάλλουν με τη δημιουργία έξυπνων εργαλείων».

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του προγράμματος, για τη δημιουργία του αγροκτήματος είναι σημαντικό να συμμετάσχουν στενά ο εκπαιδευτικός τομέας, οι αγρότες και η κοινωνία σε τέτοιες εξελίξεις, προκειμένου να διαδοθεί πιο γρήγορα η εφαρμογή των τεχνολογιών στο χωράφι. Ο ίδιος θεωρεί ότι η παραγωγή τροφίμων μέσω των νέων τεχνολογιών είναι αναπόφευκτη.

Όχι μόνο επειδή είναι τεχνικά εφικτό, αλλά και για να μειωθεί η εξάρτηση των καλλιεργειών από τα χημικά, τα συνθετικά λιπάσματα και να συνεχιστεί η αυτοματοποίηση της καταγραφής των πληροφοριών, με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους αγρότες και τους καταναλωτές.

Το αγρόκτημα του μέλλοντος, όπως ονομάζεται από το Wageningen, είναι μία πρωτοβουλία του ολλανδικού υπουργείου Γεωργίας σε συνεργασία με το WUR. Το συγκεκριμένο μοντέλο αγροκτήματος έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2020 σε όλες τις εκπαιδευτικές/ πιλοτικές εκμεταλλεύσεις της WUR στο Lelystad.

Το αγρόκτημα θα λειτουργήσει ως ένας τόπος ανάπτυξης νέων τεχνολογιών πριν μεταφερθούν στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της χώρας.