Οι αγρότες βελτιώνουν την ποιότητα του εδάφους με δωρεάν τεχνολογικά εργαλεία

Πρακτικά εργαλεία και καινοτόμες λύσεις για τους αγρότες παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό έντυπο που δημοσίευσε η EIP-AGRI, «Soil organic matter matters». Στόχος είναι η βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και της περιεκτικότητας σε οργανικές ύλες στην περιοχή της Μεσογείου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο μέσω των νέων τεχνολογιών.

Οι εφαρμογές που αναφέρονται σχετίζονται με εργαλεία υποστήριξης των αγροτών για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, όπως:

✱ Η διαδικτυακή εφαρμογή «Knowsoil», που επιτρέπει στους αγρότες να εντοπίζουν τις επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών από τις πρακτικές διαχείρισης που έχουν εφαρμοστεί στο έδαφος.
✱ Το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ «DEMETER» ανέπτυξε ένα εργαλείο στήριξης αποφάσεων για τους αγρότες για την παρακολούθηση της εξέλιξης της οργανικής ύλης και των θρεπτικών συστατικών στα εδάφη τους. Το εργαλείο είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο και παρέχει στους γεωργούς πληροφορίες σε σχέση με τα αγροτεμάχιά τους με βάση και τη χρήση των αγροεφοδίων. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με αγρότες, γεωργικούς συμβούλους και επιστήμονες και τη συγκεκριμένη περίοδο πραγματοποιούνται βήματα για τη διάθεση του εργαλείου στα αγγλικά, καθώς μέχρι στιγμής απευθύνεται σε Ολλανδούς και Βέλγους αγρότες.
✱ Ο διαδικτυακός κατάλογος «N-Toolbox» παρέχει συμβουλές προς τους αγρότες για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αζώτου, την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων και τη διατροφή των ζώων.
✱ Το έργο Catch-C συγκέντρωσε 81 καινοτόμες πρακτικές σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων από όλη την Ευρώπη, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του εδάφους και την παραγωγικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και, ταυτόχρονα, να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή.
✱ Ο οδηγός «Guide to better soil structure» δίνει πρακτικές συμβουλές για την κατανόηση και την προστασία της δομής τους εδάφους.