Για αγρότες-επιχειρηματίες ο εξωδικαστικός συμβιβασμός

Πρεμιέρα στις 3 Αυγούστου για τον μηχανισμό, μικρό καλάθι κρατούν οι επαγγελματίες του χώρου

agrotes-xorafi

Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια νέα αρχή, διευθετώντας σε μακροχρόνιο ορίζοντα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους πιστωτές τους και εξασφαλίζοντας, ανάλογα με την περίπτωση, ακόμα και απαλλαγή από τον «βραχνά» των πανωτοκίων θα έχουν όσοι χρεωμένοι αγρότες καταφέρουν να διαβούν το κατώφλι του εξωδικαστικού συμβιβασμού, που ανοίγει επισήμως τις πόρτες του την ερχόμενη Πέμπτη 3 Αυγούστου.

To πόσοι θα είναι αυτοί, βεβαίως, δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί, αυτήν τη στιγμή, με ασφάλεια, δεδομένου ότι, όπως έγινε γνωστό σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν την Τρίτη 25 Ιουλίου ο υπουργός Οικονομίας, Δημ. Παπαδημητρίου, και ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα πάνω στην οποία θα «τρέξει» το εγχείρημα θα χρειαστεί δύο αναβαθμίσεις –μία τον Σεπτέμβριο και μία τον Οκτώβριο– μέχρι η όλη διαδικασία να καταστεί πλήρως αυτοματοποιημένη. Συνεπώς, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, δεν θα πρέπει να αποκλειστούν περιπτώσεις απόρριψης αιτήσεων λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, παρόλο που θεωρητικά πληρούν τα κριτήρια.

Oι προϋποθέσεις

Ενθαρρυντικό, πάντως, είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από το ποιοι επαγγελματίες του αγροτικού χώρου θα έχουν δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου. Όπως αναφέρουν στην «ΥΧ» αρμόδιες πηγές, στην τελική ευθεία για την ενεργοποίηση του μηχανισμού, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εργάζονται πάνω στην υπόθεση ότι επιλέξιμοι θα είναι οι αγρότες που αφενός υποβάλλουν E3 και τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, αφετέρου ασκούν τη δραστηριότητά τους μέσω οργανωμένης ατομικής αγροτικής επιχείρησης με χρήση μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και απασχόληση τρίτων προσώπων. Με λίγα λόγια, εκμεταλλεύσεις με οργάνωση κεφαλαίου και εργασίας, οι οποίες μπορούν να θεμελιώσουν εμπορική ιδιότητα. «Στόχος μας είναι να αποκτήσει πρόσβαση στον νόμο η μεγάλη πλειοψηφία των κατ’ επάγγελμα αγροτών», τονίζουν στην «ΥΧ» οι ίδιες πηγές.

Για να υπαχθεί κάποιος στον μηχανισμό, θα πρέπει οι συνολικές οφειλές του να ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ

Ο τελευταίος λόγος, βέβαια, θα ανήκει στο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο, έχοντας πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του οφειλέτη –τόσο των φορολογικών όσο και εκείνων που αφορούν την περιουσιακή του κατάσταση, τις οφειλές του προς τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.– αυτομάτως θα αποφαίνεται αν αυτός μπορεί ή όχι να κάνει χρήση των διατάξεων του εξωδικαστικού.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι για να υπαχθεί κάποιος στον μηχανισμό, θα πρέπει οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του (που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016) να ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ, ενώ θα πρέπει σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης να έχει καταγράψει:

Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή

Θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, μπορούν να ρυθμιστούν και χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, τελωνεία, ακόμα και δήμους. Σε περιπτώσεις οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ, οι δόσεις μπορούν να φτάσουν και τις 120 με παράλληλη διαγραφή εξωλογιστικών τόκων και προστίμων.

Όσοι αγρότες μείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού (είτε γιατί δεν έχουν εμπορική ιδιότητα είτε γιατί οι συνολικές οφειλές τους είναι μικρότερες των 20.000 ευρώ), θα χρειαστεί να περιμένουν την πρωτοβουλία για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια, που έχει προαναγγείλει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα έχουν, ωστόσο, τη δυνατότητα διευθέτησης των χρεών τους προς τον ΟΓΑ μέσω της παράλληλης ρύθμισης οφειλών για τα ασφαλιστικά ταμεία, που θα «τρέξει» μέσα στον Αύγουστο το υπουργείο Εργασίας.