Αγρότες στην Ισπανία αυξάνουν τη βιωσιμότητά τους μέσω της βιολογικής γεωργίας

Για να ενισχυθούν οι ροές γνώσης και καινοτομίας, είναι απαραίτητο να έρθουν σε επαφή ερευνητές, αγρότες και γεωργικοί σύμβουλοι, φοιτητές σε γεωργικές σχολές και άλλοι.

Με τη συμμετοχή τους σε Επιχειρησιακές Ομάδες ή άλλα καινοτόμα πρακτικά έργα, οι ερευνητές μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη λύσεων για πραγματικές ανάγκες στο χωράφι. Αυτά τα έργα επιτρέπουν στους αγρότες ή στους γεωργικούς συμβούλους να δοκιμάσουν νέες ιδέες, καινοτόμες τεχνολογίες ή μεθόδους και να συνδημιουργήσουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ή να επωφεληθούν από τη γνώση άλλων αγροτών.

Επιδεικτικά αγροκτήματα για την προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας

Στην Ισπανία, μία επιχειρησιακή ομάδα κατάφερε να φέρει σε επαφή αγρότες, συμβούλους και ερευνητές, επιτυγχάνοντας τη ροή γνώσης και καινοτομίας για να βοηθήσει τα αγροκτήματα να γίνουν πιο ανθεκτικά. Συγκεκριμένα, η επιχειρησιακή ομάδα Ecopionet έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσεων για την προώθηση της συνεργασίας και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου τομέα βιολογικής γεωργίας. «Θέλαμε να δείξουμε στους αγρότες ότι οι βιολογικές πρακτικές προσφέρουν εργαλεία, μέσω των οποίων μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία τους», εξηγεί η συντονίστρια Raquel Arroyo.

«Συνεργαστήκαμε με έμπειρους βιοκαλλιεργητές, τεχνικούς συμβούλους και ερευνητές που μοιράστηκαν τις γνώσεις τους με τοπικούς συμβούλους και «πρωτοπόρους» αγρότες, για να υποστηρίξουν τη μετατροπή των χωραφιών τους στη βιολογική παραγωγή. Αυτό δημιούργησε μια αποτελεσματική και δυναμική ροή πληροφοριών όπου οι σύμβουλοι και οι ερευνητές μάθαιναν ακόμη και από τους έμπειρους αγρότες. Οι εταίροι του έργου χρησιμοποίησαν επίσης μια ψηφιακή πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων».

Εκτός από τα παραπάνω, η Επιχειρησιακή Ομάδα οργάνωσε εκπαιδευτικά και τεχνικά εργαστήρια και δημιούργησε πεδία επίδειξης, διαμορφώνοντας ένα μικρό Σύστημα Γνώσης και Καινοτομίας γύρω από την ομάδα τους.

«Βλέποντας τα θετικά αποτελέσματα έπεισε μερικούς από τους αγρότες και τους συμβούλους που αρχικά ήταν δύσπιστοι να υιοθετήσουν βιολογικές πρακτικές», αναφέρει η συντονίστρια η οποία τονίζει ότι «Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες βελτιώθηκαν, τα ερευνητικά κέντρα κατανόησαν καλύτερα τις ανάγκες των αγροτών και το έργο έδωσε στους αγρότες πληροφορίες για τις βέλτιστες πρακτικές, ενισχύοντάς την αγροτική τους δραστηριότητα και βελτιώνοντας τα κέρδη τους».