Η αγροτική πτυχή των μέτρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Η υλοποίηση των (φιλόδοξων) μέτρων του Σχεδίου Ανάκαμψης, που ανακοινώθηκαν προχθές, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μίας νέας πορείας που αναζητά η ελληνική γεωργία.

Ειδικά η Δράση «Μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα», που μαζί με την ίδια συμμετοχή αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, στοχεύει να επιφέρει δομικές αλλαγές μέσω συνένωσης δυνάμεων των ίδιων των παραγωγών μεταξύ τους, αλλά και σε συνεργασία με τη βιομηχανία και το εμπόριο.

Κατά το παρελθόν, μερικά από τα πιο σημαντικά άλματα του πρωτογενούς τομέα επιτεύχθηκαν με παρόμοιες συνεργασίες.

Για παράδειγμα, η αγελαδοτροφία αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, όταν ένα πλέγμα σοβαρών βιομηχανιών συνεργάσθηκαν με ομάδες κτηνοτρόφων. Η βαμβακοπαραγωγή εκσυγχρονίσθηκε, όταν «ειδικές ομάδες παραγωγών βάμβακος» ενισχύθηκαν όχι γενικά και αόριστα, αλλά για να αποκτήσουν μέσω ενός σαφούς κοστολογημένου προγράμματος βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές.

Η προχθεσινή ανακοίνωση, εκτός των άλλων, φιλοδοξεί:

Να ενισχύσει σοβαρές συμπράξεις αγροτών μεταξύ τους και διατομεακά με τα άλλα μέρη της αγροδιατροφής.

Να δώσει σοβαρά οικονομικά κίνητρα σε όσους επιχειρήσουν ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις.

Να οδηγήσει στην ψηφιακή μετάβαση όχι απλά με τη δημιουργία της τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής που προβλέπεται, αλλά με τη μεταφορά και την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην ίδια την παραγωγή.

Με άλλα λόγια, φιλοδοξεί να αλλάξει τον προσανατολισμό της αγροδιατροφής, δίνοντας ταυτόχρονα και τα μέσα με τα οποία αυτό μπορεί να επιτευχθεί.

Αρκεί 1 δισ. ευρώ επενδύσεων για να επέλθουν αυτές οι αλλαγές; Η απάντηση είναι όχι! Όμως, αρκεί για να γίνει ο καταλύτης των αναπτυξιακών διαδικασιών που έχουμε ανάγκη και να κάνει πράξη το επιτυχημένο παράδειγμα μετάβασης στο νέο.

«Αμέσως μετά τις τελικές συμφωνίες, ετοιμάζουμε τα Τεχνικά Δελτία και τις προκηρύξεις», δηλώνουν οι αρμόδιοι. Ευχάριστα νέα, σίγουρα! Αρκεί, βέβαια, να διασφαλιστεί ότι όσοι συμμετάσχουν θα έχουν ρόλο και λόγο ύπαρξης σε αυτή την προσπάθεια.