Αίγιο: Ανησυχία για αποθηκευμένα λιπάσματα εντός οικισμού

Στην εισαγγελία Αιγίου έφτασε η υπόθεση της αποθήκευσης περί των 3.000 τόνων λιπασμάτων της αθηναϊκής εταιρείας «Αντριάτικα», στις εγκαταστάσεις της ΣΚΟΣ ΑΣΕ (πρώην ΑΣΟ), που βρίσκονται στον οικιστικό ιστό των Διγελιωτίκων Αιγίου.

Οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας κατέθεσαν στην εισαγγελία αίτημα, ώστε να λάβει γνώση του θέματος και να διατάξει άμεσα την απομάκρυνση των λιπασμάτων από τον χώρο της ΣΚΟΣ ΑΣΕ. Παράλληλα, επιδόθηκε χαρτί της Πολεοδομίας Αιγιάλειας, από το οποίο φαίνεται πως έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες ελέγχου της νομιμότητας του κτηρίου, όπως και της χρήσης γης.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προσκομισθεί και έγγραφο της Πυροσβεστικής Αιγίου, όπου πιστοποιεί ότι δεν υπάρχουν μέτρα πυροπροστασίας.

Οι κάτοικοι και το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας έχουν εκφράσει τους φόβους τους για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία της φύλαξης των λιπασμάτων εντός κατοικημένης περιοχής, αλλά και για το ενδεχόμενο ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Μάλιστα, η φονική έκρηξη αποθηκευμένου υλικού αμμωνίας στη Βηρυτό του Λιβάνου έχει δημιουργήσει επιπλέον ανησυχία, με τους κατοίκους και το συμβούλιο να έχουν απευθύνει έκκληση σε όλες τις αρμόδιες αρχές, ώστε να ελεγχθεί η νομιμότητα και να τους δοθεί σαφής απάντηση για το αν διατρέχουν κίνδυνο.

Πάντως, ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Κορινθιακής Σταφίδας ΣΚΟΣ – ΑΣΕ, Θανάσης Σωτηρόπουλος, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα νομιμότητας ή υγιεινής και ότι «τα λιπάσματα δεν απαγορεύονται στον ιστό ενός οικισμού».