Αίγυπτος: Άρση σημαντικών εμποδίων για τις εισαγωγές ελληνικών και γενικότερα ευρωπαϊκών προϊόντων

-Διαφήμιση-

Τέλος στα εμπόδια των εισαγωγών ελληνικών και γενικότερα ευρωπαϊκών προϊόντων -σύμφωνα με την απόφαση που είχε πάρει τον περασμένο Ιούλιο ο Αιγυπτιακός Οργανισμός Ελέγχου Εισαγωγών-Εξαγωγών- έθεσε ο ίδιος ο Οργανισμός, καθώς με νέα απόφασή του ανοίγει και πάλι τον δρόμο για ευκολότερη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας.

Αυτό το σημαντικό γεγονός για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Χώρα του Νείλου επισήμανε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της ελληνικής Πρεσβείας στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαν οι αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές Αρχές στο Κάιρο από τις αντίστοιχες ομόλογες αρχές της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, «στις αρχές Οκτωβρίου, ο Αιγυπτιακός Οργανισμός Ελέγχου Εισαγωγών-Εξαγωγών (GOEIC) προέβη στην έκδοση εγκυκλίου, με την οποία διευθέτησε την αδιέξοδη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας της τροποποίησης -από τα μέσα Ιουλίου του 2019- του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διενέργεια επιθεωρήσεων προ φόρτωσης από φορείς πιστοποίησης ποιότητας εγκεκριμένους από τον Αιγυπτιακό Οργανισμό Ελέγχου Εισαγωγών-Εξαγωγών», με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί τότε προβλήματα σε ελληνικές και άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου ΟΕΥ της ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο, «με βάση τη νέα εγκύκλιο, ο Αιγυπτιακός Οργανισμός Ελέγχου Εισαγωγών-Εξαγωγών επιτρέπει στους φορείς πιστοποίησης (που είναι εγκεκριμένοι από τον ίδιο) να εκδίδουν πιστοποιητικά και για επιχειρήσεις εκτός χώρας όπου αυτοί εδρεύουν, μόνο για τα πεδία στα οποία είναι διαπιστευμένοι».

Παράλληλα, «στους φορείς που δεν είναι εγκεκριμένοι από τον Αιγυπτιακό Οργανισμό Ελέγχου Εισαγωγών-Εξαγωγών, αλλά διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO, θα επιτρέπεται να εκδίδουν πιστοποιητικά μόνο για επιχειρήσεις της χώρας όπου αυτοί εδρεύουν, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα από τα κατά τόπους Επιμελητήρια και τις εκεί αρμόδιες αιγυπτιακές προξενικές Αρχές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-Διαφήμιση-