Αιτωλοακαρνανία: Στα 60 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για τη χάραξη της διαδρομής φύσης και πολιτισμού

Ανάμεσα στα προτεινόμενα έργα και η βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου

Συνολικά 27 έργα και δράσεις, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης της Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Αιτωλοακαρνανίας», που θα υλοποιηθεί στους δήμους Αγρινίου, Θέρμου, Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 έργα και δράσεις, προϋπολογισμού 39,1 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της ΟΧΕ από πόρους του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας, είτε από άλλα κοινοτικά προγράμματα όπως το Leader, το Interreg ή το ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Επιπλέον, περιλαμβάνει και επτά έργα προϋπολογισμού 20,7 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθούν πάλι από κοινοτικά κονδύλια, αλλά εκτός προγράμματος ΟΧΕ.

Το σχέδιο αναμένεται να περάσει από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων της περιοχής, ενώ ο Δήμος Αγρινίου, ο οποίος έχει τεθεί ως επικεφαλής του προγράμματος, θα υποβάλει τις επόμενες εβδομάδες τη Στρατηγική για έγκριση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εκτός από τη χάραξη της διαδρομής φύσης και πολιτισμού, με καταγραφή όλων των σημείων ενδιαφέροντος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δράσεις που εμπλέκουν την τοπική επιχειρηματικότητα και τον τομέα της αγροδιατροφής, ενώ παράλληλα προβλέπεται και μια σειρά από έργα υποδομής.

Καλάθι τοπικών προϊόντων

Ανάμεσα στα προτεινόμενα έργα είναι η δημιουργία «καλαθιού» τοπικά παραγόμενων προϊόντων – οδηγού πιστοποίησης ποιότητας και προέλευσης τοπικά παραγόμενων προϊόντων, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, η βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου, με έμφαση στη διασύνδεση των παράκτιων περιοχών με αυτές της ενδοχώρας (6.000.000 ευρώ) και η δημιουργία πολύγλωσσου site και app – τουριστικού οδηγού – οδηγού επιχειρήσεων για την περιοχή παρέμβασης (180.000 ευρώ).

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία «καλαθιού» τοπικά παραγόμενων προϊόντων, προβλέπεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κοινής εμπορικής ταυτότητας για το «καλάθι», η συγκέντρωση και η ανάδειξη παραδοσιακών συνταγών με τοπικά παραγόμενες πρώτες ύλες και η υπογραφή μνημονίων αμοιβαίας κατανόησης με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής για την προσφορά των τοπικών συνταγών.

Αναφορικά με τη βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου, προβλέπεται η αναβάθμιση και η άρση επικινδυνότητας σημείων αγροτικού οδικού δικτύου σε προστατευόμενες και γειτονικές σε αυτές περιοχές, οι οποίες έλκουν επισκέπτες.

Κοινωνία και απασχόληση νέων

Στις δράσεις έχουν ενταχθεί και υπηρεσίες στην κοινότητα και κατ’ οίκον για τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή, όπως ψυχοκοινωνική στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού, προσφορά τροφίμων σύμφωνα με την υγεία, τις διατροφικές ανάγκες των πολιτών και τις πολιτιστικές παραδόσεις του τόπου, καθώς και παρεμβάσεις στην κοινότητα, σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς, αναγνωρισμένους τοπικούς δημιουργούς της σύγχρονης τέχνης, κοινωνικούς φορείς, αλλά και φορείς εκπαίδευσης.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι δράσεις για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα. Το έργο αποσκοπεί στην κατάλληλη προετοιμασία και την προώθηση των ευπαθών ομάδων που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία, καθώς και των νέων, προκειμένου να κατευθυνθούν στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΟΧΕ Διαδρομών Φύσης και Πολιτισμού (Αγρίνιο, Ναυπακτία, Μεσολόγγι, Θέρμο).

Καινοτόμος ψηφιακή εφαρμογή

Προβλέπεται, επίσης, έργο που αφορά τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, που θα εμπλουτίσει την καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή παρουσίασης «Αγροδιατροφικές αξίες της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου», η οποία επιτρέπει την ψηφιακή αναπαράσταση της ιστορίας της λιμνοθάλασσας και της καλλιέργειας των προϊόντων της (σε τέσσερις γλώσσες), την εστίαση/ανάδειξή της τόσο της αγροδιατροφικής αξίας όσο και των παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας/συγκομιδής/τυποποίησης παράλληλα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες (φυσικού, αρχαιολογικού περιεχομένου, πιθανώς διαμονής/εστίασης και σημείων πώλησης προϊόντων κ.λπ.) σε τέσσερις γλώσσες.