Αιτωλοακαρνανία: Προτεραιότητες για την ανάπτυξη της λίμνης Τριχωνίδας

Οι αναπτυξιακές προοπτικές του υγροβιότοπου της λίμνης Τριχωνίδας τέθηκαν διεξοδικά επί τάπητος, σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Αιτωλοακαρνανία, με διοργανωτή την Αναπτυξιακή Εταιρεία «Τριχωνίδα ΑΕ».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου διακρατικής συνεργασίας «Η Ζωή στους Υγροβιότοπους» του τοπικού προγράμματος CLLD/Leader Αλιείας, που έχει ενταχθεί στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Άλλωστε, όπως επισημάνθηκε σχετικά, οι αναπτυξιακές προοπτικές στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας παρουσιάζουν επίκαιρο ενδιαφέρον, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, όσο και το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι ενότητες της ημερίδας

Υπό το πρίσμα αυτό, το πρόγραμμα της ημερίδας περιείχε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη αφορούσε το φυσικό περιβάλλον του τόπου, με τον καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργο Κεχαγιά, να αναφέρεται στα στοιχεία που το καθιστούν ως συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή.

Η δεύτερη ενότητα, η οποία παρουσιάσθηκε από τη Δρα Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ και εκπαιδευτικό, Παναγιώτα Μπουμπούλη, αφορούσε τους σημαντικούς ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής και προτάσεις για το πώς το σύμπλεγμα αυτών των πόρων θα συνεισφέρει στην επισκεψιμότητα. Στην τρίτη ενότητα η γεωπόνος Αθηνά Καζάνα, στέλεχος της «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ», παρουσίασε την έντονη παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή και την ανάγκη διασύνδεσης της αγροδιατροφής με τον τουρισμό.

Στην τελευταία ενότητα, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Χάρης Καφρίτσας, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα από τη δραστηριοποίηση της Αναπτυξιακής στην περιοχή, μέσω της εφαρμογής Τοπικών Στρατηγικών για την ανάπτυξη της υπαίθρου (προγράμματα τύπου LEADER). Ο κ. Καφρίτσας έθεσε, επίσης, τους στόχους για τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσω των νέων προγραμμάτων τύπου LEADER που η εταιρεία θα υλοποιήσει, και παρουσίασε εμβληματικά έργα, τα οποία ήδη έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της ημερίδας αναλύθηκαν, επίσης, οι τρόποι διαβούλευσης που λαμβάνουν χώρα κάθε φορά, από κάτω προς τα πάνω. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται με όλους τους τοπικούς, τους συλλογικούς, τους ιδιωτικούς και τους κοινωνικούς φορείς, ενώ στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι διαβουλεύσεις με τους δήμους και τον τοπικό πληθυσμό.

Το πρόγραμμα

Μέσω της Αναπτυξιακής «Τριχωνίδα ΑΕ», η περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας εντάχθηκε σε διακρατικό πρόγραμμα μαζί με άλλους οκτώ υγροβιότοπους. Οι επτά είναι από την Ελλάδα και ο ένας από τη Βουλγαρία, τον οποίο εκπροσωπεί μια αντίστοιχη ΑΑναπτυξιακή εκεί, μέσα από το πρόγραμμα αλιείας που υλοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από το διακρατικό πρόγραμμα έχει προκύψει μια σειρά δράσεων, που σκοπός είναι να αναπτυχθούν σε αντίστοιχη εκδήλωση, όπως η ανταλλαγή καλών πρακτικών από άλλες περιοχές της χώρας σχετικά με τη ζωή στους υγροβιότοπους και το ψάρεμα.

Έχει, επίσης, δημιουργηθεί ένα άτυπο δίκτυο με ψαράδες και, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα προβλέπει τη διοργάνωση εκδήλωσης για τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

οι αναπτυξιακές προοπτικές στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας παρουσιάζουν επίκαιρο ενδιαφέρον, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη,
όσο και το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας