Αιτωλική Αναπτυξιακή: Σημαντικός ο ρόλος της στη Δυτική Ελλάδα

Αιτωλική Αναπτυξιακή: Σημαντικός ο ρόλος της στη Δυτική Ελλάδα
Η Αιτωλική Αναπτυξιακή, αποτελώντας, ουσιαστικά, συνδετικό κρίκο συνεισφέρει τα μέγιστα στην αναπτυξιακή διαδικασία εμπλεκόμενων φορέων με την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας χρηματοδότησης επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων. Επιπλέον, προάγει με κάθε μέσο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, διευρύνει το πεδίο προβληματισμού της τοπικής κοινωνίας και παρέχει πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Καταλυτικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και όμορων περιοχών, διαδραματίζει η Αιτωλική Αναπτυξιακή, στηριζόμενη στη συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και τους κοινωνικούς φορείς και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Μεγάλη είναι η συμβολή της εταιρείας στην υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής, συνεργαζόμενη, μεταξύ άλλων, με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου – Ναυπάκτου και την Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας «BioNet West Hellas».

Πρωτογενής τομέας και μεταποίηση

Η πρόταση της Αιτωλικής Αναπτυξιακής έλαβε την 8η υψηλότερη βαθμολογία σε σύνολο 49 προτάσεων, σε εθνικό επίπεδο. «Η πρόταση της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, για δεύτερη συνεχή προγραμματική περίοδο, λαμβάνει υψηλή βαθμολογία και κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων σε εθνικό επίπεδο και πρώτη μεταξύ των προτάσεων, που υποβλήθηκαν από τις περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», υπογραμμίζει ο κ. Μιχαλόπουλος και προσθέτει: «Και αυτή η πρόταση, όπως και η προηγούμενη, καταρτίστηκε αποκλειστικά και μόνο από το προσωπικό της εταιρείας, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική και την ικανότητα της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Πολύτιμοι συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια οι δήμοι, οι τοπικοί φορείς και η τοπική κοινωνία».

Το νέο Leader στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων, που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα, όπως είναι η μεταποίηση αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων, ο αλιευτικός τουρισμός, η δημιουργία πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Επίσης, στηρίζει τη σύσταση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παραγωγής ή πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη διαδικασία πρωτογενούς παραγωγής (αγροτική, κτηνοτροφική, αλιευτική), αλλά και επιχειρήσεων επεξεργασίας, συσκευασίας και εμπορίας αλατιού.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο κ. Μιχαλόπουλος, ήδη έχει εκφραστεί έντονα το ενδιαφέρον ιδιωτών, αλλά και φορέων, προκειμένου να υποβάλουν πρόταση για την αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας και χρηματοδοτικού εργαλείου, που απορρέει από το τοπικό πρόγραμμα.

Υποστήριξη τοπικής οικονομίας

Να σημειωθεί ότι στους στόχους της εταιρείας, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται:

  • H εκπόνηση, η εφαρμογή και η διαχείριση επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση των φυσικών και οικονομικών πόρων της περιοχής.
  • Η παροχή συμβουλών τεχνικής υποστήριξης και ο συντονισμός των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών διάφορων οργανώσεων, σωματείων και λοιπών φορέων της περιοχής.
  • Η αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων και των επιχορηγήσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
  • Ο συντονισμός διαδικασιών για την ενημέρωση και την παροχή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις ΟΤΑ.
  • Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του δήμου ή της κοινότητας ή της ευρύτερης περιοχής.
  • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.