Ακτινίδιο: Καλύτερη και πιο οικονομική διαχείριση της άρδευσης με την ευφυή γεωργία

Η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, η τόνωση της βιοποικιλότητας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος τροφίμων και η μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος αποτελούν προτεραιότητες της ΕΕ και της νέας ΚΑΠ, ενώ οι τελευταίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη του αγρότη απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Σε αυτό το πλαίσιο, και για την υποστήριξη της γεωργικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες όχι μόνο της κάθε καλλιέργειας, αλλά και της κάθε περιοχής στην οποία εφαρμόζεται.

Η ευφυής γεωργία δίπλα στους παραγωγούς ακτινιδίου

Στην περίπτωση της καλλιέργειας ακτινιδίου, η ευφυής γεωργία μπορεί να δώσει λύσεις στην άρδευση, και μάλιστα στοχευμένες, δεδομένου ότι το ακτινίδιο έχει αυξημένες απαιτήσεις σε νερό για να αποδώσει άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Στην πραγματικότητα, το ακτινίδιο χρειάζεται σταθερή υγρασία, κυρίως στο επιφανειακό εδαφικό στρώμα, όπου κατανέμονται οι περισσότερες ρίζες, ενώ η ποσότητα του νερού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην προκαλεί προβλήματα «ασφυξίας» στο ριζικό σύστημα.

Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη καλλιέργεια χρειάζεται συχνά ποτίσματα κατά τη βλαστική περίοδο και ιδιαίτερα κατά την καρπόδεση και την περίοδο αύξησης του καρπού, αφού η έλλειψη νερού την άνοιξη εμποδίζει την ανάπτυξη του φρούτου.

Μέσα από την αντίστοιχη συμβουλευτική υπηρεσία του gaiasense, ο παραγωγός μπορεί πλέον να γνωρίζει τις ανάγκες της καλλιέργειάς του και, με την αξιοποίηση πληροφοριών από τους υδατικούς δείκτες (π.χ. ημερήσιας απώλειας νερού και βροχόπτωσης) για κάθε αγροτεμάχιό του, μπορεί να πάρει καλύτερες αποφάσεις για τις αρδεύσεις του, έχοντας, την ίδια στιγμή, σημαντικό οικονομικό όφελος.

Χάρη στο gaiasense και, κυρίως, χάρη στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα gaiasense app και το πρόγραμμα gaiasense1 που αναβαθμίστηκε πρόσφατα, ο παραγωγός ακτινιδίου μπορεί, μεταξύ άλλων, να γνωρίζει με ακρίβεια τον καιρό στα χωράφια του και, κυρίως, να ρυθμίζει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τα ποτίσματά του.

Παράλληλα, έχει εξειδικευμένη πληροφόρηση, προκειμένου να ψεκάζει έγκαιρα και πιο σωστά, αλλά και να φροντίζει για την πιο ορθολογική λίπανση της καλλιέργειάς του. Επιπλέον, με το ολοκαίνουργιο ημερολόγιο εργασιών, μπορεί να καταχωρεί τις εργασίες του στο χωράφι εύκολα και απλά στο κινητό, και να έχει συγκεντρωμένες τις καλλιεργητικές εργασίες –παλιές και νέες– που έχουν γίνει σε κάθε αγροτεμάχιο. Έτσι, έχει ολοκληρωμένη και άμεση εικόνα για το χωράφι και την καλλιέργειά του, με αποτέλεσμα να παίρνει πιο σωστές αποφάσεις, ενώ, ταυτόχρονα, του δίνεται η δυνατότητα να «πρασινίσει» την παραγωγή του, συμβαδίζοντας με τις επιταγές της νέας ΚΑΠ.

Μέχρι και 30% κέρδος στα ποτίσματα!

Σύμφωνα με μετρήσεις σε χωράφια που έχουν υιοθετήσει το gaiasense, και κυρίως όσον αφορά την άρδευση του ακτινιδίου, τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρωτοποριακό σύστημα ευφυούς γεωργίας της NEUROPUBLIC μπορεί να δημιουργήσει σημαντική διαφορά, τόσο στην ποσότητα και στην ποιότητα της παραγωγής όσο και στη διαχείριση των εισροών. Συγκεκριμένα, μπορεί να ελαττώσει κατά 25%-30% τα άσκοπα ποτίσματα, ενώ μπορεί να βελτιώσει τη θρέψη μεταξύ 20%-25%.

Την ίδια στιγμή, έχει αποδείξει ότι βοηθά τον αγρότη να μειώσει κατά 10%-15% την περιττή φυτοπροστασία.

Ημαθία

Είναι γεγονός ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί ακτινιδίου έχουν διαπιστώσει τα οφέλη του συστήματος gaiasense και δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εφαρμογή του στα χωράφια τους

Κωνσταντίνος Κατσίκας

«Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το gaiasense.
Μου δίνει έγκαιρη ενημέρωση, την οποία λαμβάνω σοβαρά υπόψη. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή υπηρεσία, με σωστή πληροφόρηση»

Γιάννης Δημητρίου

«Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι
το υδρόμετρο που αποτελεί μια λεπτομέρεια πολύ ουσιαστική για την καλλιέργειά μου. Το gaiasense έχω δει ότι είναι ένα πολύ καλό σύστημα για ενημέρωση και, κατόπιν,
για τη σωστή εφαρμογή στο χωράφι»