Alan Jagoe: Να διευκολυνθεί η πρόσβαση των νέων αγροτών στη γη

Alan Jagoe, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Αγροτών (CEJA)

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι αγρότες στη γηραιά ήπειρο αναφέρεται με συνέντευξη του στην «ΥΧ» ο Alan Jagoe, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Αγροτών (CEJA). Όπως εξηγεί το πλαίσιο που υπάρχει, είναι αποτρεπτικό για όσους θέλουν να στραφούν στην ύπαιθρο. «Για να διασφαλιστεί το μέλλον του γεωργικού τομέα της ΕΕ, θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση που έχουν οι νέοι αγρότες στη γη» τονίζει χαρακτηριστικά.

Aναφερόµενος στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο καλείται να δραστηριοποιηθεί σήµερα ο νέος αγρότης της Ευρώπης, ο κ. Jagoe τονίζει ότι η δηµογραφική κατάσταση είναι ένα ανησυχητικό ζήτηµα: «Μόνο το 7% των αγροτών είναι κάτω των 35 ετών, συγκριτικά µε το υπερβολικά µεγάλο ποσοστό των αγροτών που είναι πάνω από 65 ετών. Αυτή η ηλικιακή οµάδα αγγίζει το 1/3 του συνόλου των αγροτών. Ορισµένα από τα κράτη-µέλη εµφανίζουν ακόµη χειρότερα ποσοστά», αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι λιγότεροι αυτοί νέοι, όµως, διστάζουν να στραφούν στη γεωργία εξαιτίας εµποδίων, όπως η δυσκολία πρόσβασης στη γη και η πρόσβαση στο πιστωτικό σύστηµα. «Παρά τη διαρκή µετανάστευση προς τις πόλεις, σε όλη την ΕΕ, οι τιµές για αγορά ή ενοικίαση γης δεν φαίνεται να µειώνονται, καθώς συνεχίζουν να έχουν αυξητικούς ρυθµούς»,  επισηµαίνει ο πρόεδρος του Ευρωπαικού Συµβουλίου Νέων Αγροτών. «Για να διασφαλιστεί το µέλλον του γεωργικού τοµέα της ΕΕ, θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση που έχουν οι νέοι αγρότες στη γη», τονίζει. 
Παράλληλα, θέτει το ζήτηµα της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση που αποτελεί τεράστιο εµπόδιο για τους νέους αγρότες: «Το ζήτηµα είναι ότι οι νέοι αγρότες, τις περισσότερες φορές, έχουν λίγα ή και καθόλου περιουσιακά στοιχεία στο όνοµά τους και µικρή πιστοληπτική ικανότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δυσκολεύονται στην πρόσβαση σε οποιοδήποτε είδος δανείου. Από αυτήν την άποψη, η CEJA υποστηρίζει τη δηµιουργία νέων οικονοµικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, τα οποία θα χορηγούνται ως τραπεζικές εγγυήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται στους νέους αγρότες µιας µορφής ασφάλειας, ώστε να µπορούν να απευθυνθούν στις τράπεζες και, εν συνεχεία, να απολαµβάνουν πρόσβαση σε κεφάλαια και πίστωση». 
 
Πάντως, ο κ. Jagoe τονίζει την αναγκαιότητα παροχής οικονοµικών κινήτρων: «Με τον τρόπο αυτόν, θα κερδίζουν τα προς το ζην από την αγροτική τους εργασία, µε σκοπό να παραµείνουν στην ύπαιθρο. Οι αγρότες έχουν µικρή διαπραγµατευτική ικανότητα και είναι ένας αδύναµος κρίκος σε µία µεγάλη αλυσίδα, η οποία απαρτίζεται από πολλούς δυνατούς παίκτες», συµπληρώνει και προσθέτει µε νόηµα: «Είναι σηµαντικό να γνωστοποιηθεί στους καταναλωτές η σηµασία που έχουν οι αγρότες για την υπόλοιπη κοινωνία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αντιµετωπίσουµε µία κατάσταση που δεν θα είναι βιώσιµη για την ευρωπαϊκή παραγωγή του µέλλοντος».
Επιπροσθέτως, ο κ. Jagoe κάνει σαφές ότι απαιτούνται συγκεκριµένες προσπάθειες για να αποτινάξουν οι νέοι αγρότες το βάρος εξαιτίας της οικονοµικής συγκυρίας: «Οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους τους αγρότες στην Ευρώπη, µε την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, σε τοµείς όπως τα γαλακτοκοµικά, το χοιρινό κρέας, τα φρούτα και τα λαχανικά. Όσοι είναι νέοι αγρότες σήµερα και στο ξεκίνηµα της δουλειάς τους, είναι πολύ εύκολο να ζηµιωθούν οικονοµικά, παρά το γεγονός ότι έχουν δείξει επανειληµµένα ότι εκπροσωπούν την πιο παραγωγική, βιώσιµη, καινοτόµα ηλικιακή αγροτική οµάδα. Οι νέοι αγρότες είναι η οµάδα που θέλουµε να ενδυναµώσουµε περισσότερο. Δυστυχώς, όµως, είναι οι πιο ευάλωτοι, εξαιτίας της κρίσης και της φύσης που έχει ο πρωτογενής τοµέας. Αυτός είναι και ο λόγος που η CEJA πρέπει να ενισχύσει τους αγρότες που έχουν περισσότερο ανάγκη, αλλά και εκείνους οι οποίοι θα φανούν χρήσιµοι µελλοντικά. Η CEJA καλείται να υποστηρίξει τους νέους, ώστε να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών», καταλήγει ο πρόεδρος του Ευρωπαικού Συµβουλίου Νέων Αγροτών.
 

Συνέντευξη στην Χριστίνα Καραβοκύρη