Με αλλαγές λόγω Ιανού ο νέος οδηγός τιμολόγησης του σύσπορου

Δύο ουσιώδεις διαφοροποιήσεις σε σχέση με το σύστημα τιμολόγησης του σύσπορου που εφαρμόστηκε την περσινή σεζόν προβλέπει η οδηγία που εξέδωσε προς τις επιχειρήσεις-μέλη της η ΠΕΕΕΒ (Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος) ενόψει των παραλαβών της εσοδείας 2020/2021.

Η πρώτη έχει να κάνει με τον τρόπο προσδιορισμού του «πέναλτι» απομείωσης της τιμής στις περιπτώσεις που το ποσοστό υγρασίας υπερβαίνει το 15%. Ειδικότερα, ενώ πέρυσι, βάσει του σχετικού «μπούσουλα» της Διεπαγγελματικής, η τιμή μειωνόταν σε ποσοστό ίσο με την υπέρβαση του 15%, φέτος οι μειώσεις θα γίνονται, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε κάθε  γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος».

Πέραν αυτού, όμως, «σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως αυτές που επικράτησαν τελευταία στην Κεντρική Ελλάδα, δύναται σε συνεννόηση με το συνεργαζόμενο εκκοκκιστήριο του κάθε παραγωγού να υιοθετηθούν διαφορετικές πρακτικές κατά τη συγκομιδή και παραλαβή του προϊόντος».

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν πρόσφατο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ύπαιθρος Χώρα» όπου γινόταν λόγος για σκέψεις τροποποίησης του περσινού «οδηγού» τιμών» από τα εκκοκκιστήρια λόγω των έκτακτων φετινών συνθηκών.

Κατά τα άλλα, το πριμ για τα βαμβάκια με μέση υγρασία που υπολείπεται του 13% εξακολουθεί να υπολογίζεται με ποσοστό ίσο με την διαφορά κάτω του 13%.

Εξάλλου, κάθε εκκοκκιστήριο θα προβαίνει σε μέτρηση του ποσοστού υγρασίας του σύσπορου και αναγραφή του στα δελτία παραλαβής για κάθε εισερχόμενη παρτίδα του παραδιδόμενου προϊόντος.

Τέλος, η αναρτημένη στην είσοδο κάθε επιχείρησης τιμή αγοράς του σύσπορου βαμβακιού θα αναφέρεται σε βαμβάκι με υγρασία από 13% έως 15%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΕΕΕΒ έχει ως εξής:

«Το Δ.Σ. της ΠΕΕΕΒ ενημερώνει ότι η Γενική Συνέλευση των μελών της, σε πλήρη απαρτία στις 30 Ιουνίου 2020, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, και στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2769/04-07-2019), να εφαρμόσει τα ακόλουθα για τις παραλαβές Συσπόρου Βάμβακος της Εσοδείας 2020/2021: 

α) Έκαστο Εκκοκκιστήριο θα προβαίνει σε μέτρηση του ποσοστού Υγρασίας Συσπόρου Βάμβακος και αναγραφή στα δελτία Ποιοτικής και Ποσοτικής παραλαβής για κάθε εισερχόμενη παρτίδα του παραδιδόμενου προϊόντος

β) Η αναρτημένη στην είσοδο εκάστου Εκκοκκιστηρίου τιμή αγοράς του Σύσπορου Βαμβακιού από τους παραγωγούς θα αναφέρεται σε Σύσπορο Βαμβάκι της ποιότητας τύπος με υγρασία 13%-15%. Σε περίπτωση αποκλίσεων της υγρασίας από το όριο της ποιότητας τύπος προτείνεται η υιοθέτηση του κάτωθι πλαισίου: 

  • Εάν η Μέση Υγρασία Συσπόρου Βάμβακος είναι κάτω του 13% να αυξάνεται η τιμή του προϊόντος σε ίσο ποσοστό με την διαφορά κάτω του 13%
  •  Σε περίπτωση που η Μέση Υγρασία Συσπόρου Βάμβακος είναι πάνω από 15% να εφαρμόζονται μειώσεις της τιμής λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε κάθε γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος 

γ) Ενημερώνουμε τους βαμβακοπαραγωγούς ότι δεν θα γίνουν παραλαβές Συσπόρου Βάμβακος που έχει συλλεχθεί με μηχανές απογύμνωσης φυτού Βάμβακος (μηχανές Stripper).

 Τα ανωτέρω προτείνονται όταν επικρατούν φυσιολογικές / κανονικές συνθήκες συγκομιδής. Είναι αυτονόητο ότι σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως αυτές που επικράτησαν τελευταία στην Κεντρική Ελλάδα, δύναται σε συνεννόηση με το συνεργαζόμενο εκκοκκιστήριο του κάθε παραγωγού να υιοθετηθούν διαφορετικές πρακτικές κατά τη συγκομιδή και παραλαβή του προϊόντος.

 Παρακαλούμε για τη συνεργασίας σας και την υποστήριξή σας στην προσπάθεια την Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος για την αναβάθμιση της Ελληνικής Βαμβακοκαλλιέργειας

Ευχόμαστε καλή συγκομιδή!»