Αλλαγή πλεύσης για νέο μοντέλο στην αγροτική παραγωγή

Τις προτεραιότητες στον τομέα θέτει η πλατφόρμα καινοτομίας «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Αλλαγή πλεύσης για νέο μοντέλο στην αγροτική παραγωγή

Οι ερευνητικές προτεραιότητες και δράσεις στον αγροδιατροφικό τομέα συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποίησε πριν λίγες ημέρες η επιτροπή της πλατφόρμας καινοτομίας «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την εξειδίκευση της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα της αγροδιατροφής, όπως εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, η ομάδα της ελληνικής εκπροσώπησης στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ «Ορίζοντας 2020», εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ, των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών κ.ά.

Βασικός ρόλος της πλατφόρμας, που συστάθηκε από την ΓΓΕΤ, είναι ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων τεχνολογικής αναβάθμισης του υφιστάμενου παραγωγικού ιστού της χώρας σε δραστηριότητες μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, καθώς και ο εντοπισμός νέων, καινοτομικών δραστηριοτήτων σε δυναμικά εξελισσόμενους επιστημονικούς τομείς, όπου η πρωτοποριακή έρευνα μπορεί να αξιοποιηθεί για να δημιουργήσει υποσχόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ικανές να συμβάλουν στην αναδιάρθρωση του υφιστάμενου παραγωγικού μοντέλου.

«Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό μοντέλο αγροτικής παραγωγής», επισημαίνει στην «ΥΧ» ο Δρ. Θωμάς Μπαρτζάνας, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ και συντονιστής της πλατφόρμας. «Ένα μοντέλο που να στοχεύει στην παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων ποιότητας, με ταυτόχρονη διασφάλιση των πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος». Όπως εξηγεί, το όραμα για τον αγροδιατροφικό τομέα, με χρονικό ορόσημο το 2023, συνίσταται στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου παραγωγικού κλάδου, με έμφαση στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, «το οποίο θα μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, μέσω της παραγωγής διεθνώς ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων ελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία».

Οι κυριότερες ερευνητικές προτεραιότητες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων: 1) Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, με έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλειά τους, 2) αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων στο πεδίο της αγροδιατροφής, 3) αύξηση της παραγωγικότητας της φυτικής και ζωικής παραγωγής και της μεταποίησης, 4) εκτίμηση της διατροφικής αξίας των ελληνικών τροφίμων – σύσταση ελληνικών πινάκων τροφίμων, 5) βελτίωση της κατανόησης της σχέσης ανάμεσα στη διατροφή, την υγεία και την ευεξία και τις συνέπειες για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, 6) βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των αγροτικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και τροφίμων και ποτών στις διεθνείς αγορές, 7) ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία και τη μεταποίηση, 8) εξοικονόμηση ενέργειας – ανανεώσιμες πηγές ενέργειες – βιομάζα – αξιοποίηση αποβλήτων, 9) μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα 10) συστήματα ιχνηλασιμότητας και διασφάλισης ποιότητας, κ.ά.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 17 Ιουλίου είναι ανοιχτή η διαβούλευση για τον προσδιορισμό του θεματικού περιεχομένου στο πλαίσιο της επικείμενης πρόσκλησης, Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020, αναφορικά με τους τομείς «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη» και «Αγροδιατροφή».

Γεωργία Μπόχτη