Αλληλέγγυα στον αδύναμο η λαϊκή αγορά Αρκαδίας

Σε εργαλείο στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος πωλητών λαϊκών αγορών Αρκαδίας και όταν τα προβλήματα οξύνθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ο Χρήστος Τσιάμης, εκπρόσωπος των πωλητών-παραγωγών λαϊκών αγορών, αναφερόμενος στο «άλλο πρόσωπο» των πωλητών της λαϊκής αγοράς, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στον χρόνο, αναφέρει ότι «τα χρόνια της κρίσης, και ειδικότερα μετά το 2012, συμμετείχαμε σε πολλές δράσεις. Η πρώτη είχε να κάνει με τη Μητρόπολη Μαντινείας, όταν ο πατήρ Γερμανός μάζευε φρούτα και λαχανικά και τα μοίραζε στον κόσμο. Για μεγάλο διάστημα, δίναμε και εμείς το μερίδιό μας σαν μία κατάθεση ψυχής για τους συμπολίτες μας που αντιμετώπιζαν προβλήματα επιβίωσης. Μόνο από αυτήν τη δράση στηρίχθηκαν πάνω από 50 οικογένειες».

Στη συνέχεια, όπως εξηγεί, ο σύλλογος στήριξε το Κοινωνικό Παντοπωλείο, δίνοντας ένα μερίδιο από την παραγωγή για τον ίδιο σκοπό. «Όσες φορές μας ζητήθηκε, ποτέ δεν κοιτάξαμε το κόστος, αλλά ανταποκριθήκαμε χωρίς δεύτερη σκέψη», σημειώνει. Ο χώρος της λαϊκής αποτελεί σημείο αναφοράς για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και πέρα από τη συλλογική προσφορά ατελείωτες είναι και οι προσφορές σε προσωπικό επίπεδο των ανθρώπων που εργάζονται στον χώρο της λαϊκής αγοράς στην Τρίπολη.

«Θα πρέπει να προσέξουν οι υπεύθυνοι για το νέο νομοσχέδιο, που αφορά τις λαϊκές αγορές, να μην αλλοιώσουν τον χαρακτήρα των λαϊκών και προσθέσουν ένα ακόμα μεγάλο μάρκετ, αφού ήδη έχουμε αρκετά», καταλήγει ο κ. Τσιάμης.