Το άλογο μπροστά από το κάρο

Η δημοσιοποίηση την προηγούμενη Παρασκευή των συστάσεων της Κομισιόν για τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσει το στρατηγικό σχέδιο κάθε χώρας-μέλους ήταν το «μεγάλο» γεγονός των τελευταίων ημερών. Ειδικά εάν ληφθούν υπόψη και οι διευκρινίσεις του διευθυντή της DG AGRI, Τάσου Χανιώτη, στη συνέντευξη που παραχωρεί στην «ΥΧ» της Παρασκευής 25/12, ο σχεδιασμός της Επιτροπής γίνεται ακόμη πιο σαφής.

Κατ’ αρχάς, το κείμενο των συστάσεων προς την Ελλάδα δεν αποτελεί μία απλή περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των όσων χαρακτηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, αλλά ιεραρχεί 17 προτεραιότητες και κάποια από τα εργαλεία πολιτικής με τα οποία αυτές θα μπορούσαν να επιτευχθούν.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμαστε να καταρτίσουμε ένα δεσμευτικό αναλυτικό σχέδιο κατά τη διάρκεια του 2021, μετά από ευρύτατη διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων, και να προσδιορίσουμε σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή της ΚΑΠ της επόμενης περιόδου.

Το κείμενο προτεραιοτήτων θέτει και το ζήτημα της λεγόμενης εσωτερικής σύγκλισης των ενισχύσεων. Ένα ζήτημα που τελευταία φαίνεται να ενδιαφέρει αυξανόμενο τμήμα του πολιτικού μας προσωπικού. Ένα ζήτημα που, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί, θα επιφέρει σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές αλλαγές προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Είναι, συνεπώς, κρίσιμη η αναφορά του στελέχους της Επιτροπής ότι η Ελλάδα πρέπει πρώτα να αποφασίσει τι είδους αγροτικό τομέα θέλει τα επόμενα 10-20 χρόνια και μετά να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει το ζήτημα της ιστορικότητας των δικαιωμάτων.

Η ανάγκη να μπει το «άλογο μπροστά από το κάρο» είναι διάχυτη και στο ζήτημα της παροχής συμβουλών. Αν η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποκλίνει στους δείκτες παραγωγικότητας από την υπόλοιπη ΕΕ λόγω (και) των λανθασμένων παραγωγικών επιλογών των αγροτών της εξαιτίας της έλλειψης γνώσης, αλλά και συμβουλών, οι εξελίξεις που έρχονται θα είναι πολύ πιο κρίσιμες. Η απόσταση που θα χωρίζει αυτούς που μπορούν να παρακολουθήσουν τη νέα πραγματικότητα θα είναι τόσο μεγάλη που θα απειλεί την παραμονή πολλών στο αγροτικό επάγγελμα. Και αυτό το χάσμα μπορεί να ελεγχθεί μόνο με ένα αξιόπιστο, διευρυμένο σύστημα παροχής συμβουλών.