Άμφισσα: Αναβαθμίζεται ο ρόλος του οικονομικού τμήματος του ΓΠΑ

Την ενίσχυση του τμήματος της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Άμφισσα υποστηρίζουν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και η τοπική κοινωνία. Με δηλώσεις τους στα μέσα ενημέρωσης κάνουν αναφορά για πλήρη στελέχωση του τμήματος, τη μελλοντική λειτουργία μεταπτυχιακών τμημάτων, τη διασύνδεση με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα εντός της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και τη διασύνδεσή του με την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη.

Μέσα από αυτό το πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου σύσκεψη στην Άμφισσα, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς της περιοχής, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους και τις θέσεις τους για τη μελλοντική προοπτική του οικονομικού τμήματος της Γεωπονικής Σχολής.

Το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του ΓΠΑ δημιουργήθηκε πρόσφατα και ξεκίνησε τη λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 με σύγχρονες και επαρκείς εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης των σπουδαστών.

Μέσα από το τμήμα προσφέρονται ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου σπουδές στην οικονομική επιστήμη με επιπλέον εξειδίκευση στον ρόλο του περιφερειακού χώρου και της γης, στην οικονομική δραστηριότητα και την ανάπτυξη.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους, με την ιδιότητα του οικονομολόγου, να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος.