Αναγνώριση ως ζώνη παραγωγής και συλλογής ζώντων δίθυρων μαλακίων για τη λιμνοθάλασσας Πάπας στην Αχαϊά

Οριστικοποιήθηκε με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, η προκαταρκτική κατηγοριοποίηση της λιμνοθάλασσας Πάπας στην Αχαΐα, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), ως ζώνης παραγωγής και συλλογής ζώντων δίθυρων μαλακίων.

Όπως ανακοινώθηκε, με αυτή την απόφαση η λιμνοθάλασσα Πάπας γίνεται η πρώτη λιμνοθάλασσα στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα που κατηγοριοποιείται με βάση τους κανονισμούς 852/2004, 853/2004, 2019/627 και 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις τροποποιήσεις τους.

Αυτή η αρχική κατηγοριοποίηση και η συνεχής εφεξής παρακολούθηση της λιμνοθάλασσας, αποτελούν εγγυήσεις για την ορθή περιβαλλοντική λειτουργία και προστασία της.

Με την απόφαση, εξάλλου, εξασφαλίζεται ότι δεν κυκλοφορούν στην αγορά µη ασφαλή αλιεύματα από τη λιμνοθάλασσα και ότι τα συστήματα για τον εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων σχετικά µε την ασφάλεια των αλιευμάτων και την προστασία της δημόσιας υγείας λειτουργούν αποτελεσματικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ