Ανακοίνωση ΘΕΣγη για τη φορολόγηση αγροτών και την έκπτωση φόρου

Ανακοίνωση σχετικά με τη φορολόγηση αγροτών και την έκπτωση φόρου εξέδωσε ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣΓΗ», με τον οποία καλεί:

«τους συνεργαζόμενους παραγωγούς εγγεγραμμένους στο ΕΜΑΣ, που έχουν παραδώσει τουλάχιστον το 75% της συνολικής παραγωγής σιτηρών – δημητριακών στο Συνεταιρισμό ΘΕΣγη, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας.

Απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας (ΟΣΔΕ 2022) και η σύναψη συμφωνητικού, προκειμένου να ευνοηθούν από τις ισχύουσες διατάξεις περί έκπτωσης κατά ποσοστό 50% επί του φόρου εισοδήματος από την αγροτική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι για τα μέλη του Συνεταιρισμού η ανωτέρα διαδικασία δεν απαιτείται σύμφωνα με την Περ. α της Παρ. 2 του Άρθρου 1 (ΚΥΑ 127754/2022)».