Η ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας από τη Γερμανία και οι προτεραιότητες στη γεωργία

Την 1η Ιουλίου η Γερμανία αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ. Το πολιτικό βάρος της χώρας είναι τέτοιο που, σε αντίθεση με την απερχόμενη Κροατία, μπορεί να κλείσει δύο από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες: αφενός τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης, συνεπώς και τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ, και αφετέρου τον μεταβατικό κανονισμό που θα οδηγήσει στη νέα ΚΑΠ. Ειδικά το δεύτερο αποκτά μεγαλύτερη σπουδαιότητα, αν ληφθεί υπόψη ότι κορυφώνονται οι διαβουλεύσεις για κρίσιμες οικονομικές πτυχές του περιεχομένου του, αλλά και της διάρκειας της μεταβατικής περιόδου της ΚΑΠ.

Οι πληροφορίες που αναγράφονται και σε διεθνή μέσα κάνουν λόγο ότι τα παραπάνω αποτελούν τις δύο βασικότερες προτεραιότητες που επιθυμεί να κλείσει η γερμανική προεδρία για το αγροτικό. Μάλιστα, γίνονται αναφορές για τις διμερείς συζητήσεις της Γερμανίδας υπουργού Γεωργίας με τους ομολόγους της άλλων χωρών και τις προτεραιότητες που επιθυμεί να θέσει κάθε πλευρά.

 

Όλα δείχνουν ότι η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ έχει ήδη συνομιλήσει με τη γερμανική πλευρά και ότι υπάρχει συναντίληψη για κρίσιμα ζητήματα, όπως:

✱ Τη διατήρηση των πόρων που κατευθύνονται στην ΚΑΠ, ιδίως των μέτρων του πρώτου πυλώνα.

✱ Την κοινή στάση απέναντι στις πιέσεις που ασκούνται από τις λεγόμενες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στα ζητήματα της εξωτερικής σύγκλισης.

✱ Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού είτε σε ζητήματα χρηματοδότησης, είτε σε ζητήματα επάρκειας των αγρεργατών.

✱ Την ευελιξία στην εφαρμογή πολιτικών που προβλέπονται στις στρατηγικές «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και «Βιοποικιλότητα», καθώς διαφορετικές περιοχές έχουν διαφορετικές ανάγκες και αφετηρίες.

Σίγουρα τα παραπάνω, αν βέβαια επιβεβαιωθούν, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι πλέον σαφές ότι περνάμε σταδιακά από τη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας σε πιο σύνθετα ζητήματα. Εδώ θα είμαστε να κρίνουμε την υλοποίησή τους και όσους θα τα φέρουν εις πέρας.