Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάταξη της υπαίθρου

-Διαφήμιση-

Ενας σημαντικός εταίρος της «Αγροτικής Καινοτομίας» από την Καρδίτσα παρουσιάζεται αυτή την εβδομάδα στην «ΥΧ». Όπως αναφέρει στο κείμενό του ο συνιδιοκτήτης της Praton, Αθανάσιος Μπαλτάς, «η εταιρεία αποφάσισε να συμμετάσχει στην ‘‘Αγροτική Καινοτομία’’ ώστε να προσφέρει νέες και ποιοτικότερες υπηρεσίες ενόψει και των αυξημένων απαιτήσεων της Νέας ΚΑΠ».

Η εταιρεία Praton ΧΡ. ΓΟΥΛΑΣ – ΑΘ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΟΕ συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2016 με έδρα την πόλη της Καρδίτσας. Ομόρρυθμοι εταίροι είναι ο oικονομολόγος, Χρήστος Γούλας, και ο γεωπόνος, Αθανάσιος Μπαλτάς, αμφότεροι με πολυετή εμπειρία στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία απασχολεί σε μόνιμη, αλλά και σε εποχική βάση, ανάλογα με τις ανάγκες της, έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Δραστηριοποιείται κυρίως στις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον αγροτικό χώρο, υποστηρίζοντας γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλλά και συλλογικά σχήματα αγροτών. Επίσης, δραστηριοποιείται στις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και ιδιώτες. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι οι εξής:

  • Πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ
  • Υλοποίηση προγραμμάτων αγροτών και προγραμμάτων ΕΣΠΑ
  • Υποστήριξη συνεταιρισμών και οργανώσεων παραγωγών
  • Συστήματα ποιότητας
  • Γεωργικές και οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης αγροτών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και υποστήριξη στους παραγωγούς

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και αναγνωρισμένες εταιρείες του χώρου, ενώ αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες υποστήριξης για τη σύσταση και την ανάπτυξη συλλογικών σχημάτων στον αγροτικό χώρο, τις οποίες και θεωρεί αναγκαίες για την γενικότερη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Βασιζόμενη στην εμπειρία, στην κατάρτιση και στην εξειδίκευση των στελεχών της, η Praton αναπτύσσει συνεχώς τις δραστηριότητές της, με στόχο τη συνεχή και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στους τομείς δραστηριοποίησής της.

Όπως δηλώνει και ο διακριτικός της τίτλος, σκοπός της είναι να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα, να πράττει και να δημιουργεί προς όφελος όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγική και στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής.

Ευφυής γεωργία και συμβουλευτική για το παραγωγικό άλμα

Η εταιρεία συμμετέχει ως μέτοχος και με μεγάλη φιλοδοξία στο πρωτοπόρο εγχείρημα που έφερε τη σύσταση της εταιρείας Αγροτική Καινοτομία ΑΕ, στην οποία συμμετέχουν μερικοί από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς της χώρας, μεγάλα γεωτεχνικά γραφεία και η πιο ισχυρή εταιρεία παροχής υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, NEUROPUBLIC.

H «Αγροτική Καινοτομία», με τις επεξεργασίες και τις παρεμβάσεις της τα τελευταία δύο χρόνια, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση ενεργοποίησης του Μέτρου 2 του ΠΑΑ 2014-2020.

Κοινή θέση των εταίρων για να καταστεί το Μέτρο των Γεωργικών Συμβουλών αποτελεσματικό είναι ότι απαιτείται να ολοκληρωθεί άμεσα το πλαίσιο που θα καθορίζει την τεκμηρίωση και την κοστολόγηση των πακέτων και των επιμέρους υπο-πακέτων, τον καθορισμό προτεραιοτήτων, τον καθορισμό των ωφελούμενων του μέτρου, ώστε να υπάρξει πραγματική γεωργική συμβουλή, με μετρήσιμο όφελος για τον παραγωγό και ύπαρξη πλαισίου αξιολόγησης της συμβουλής.

Θεωρούμε ότι η «Αγροτική Καινοτομία» μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στον χώρο των αγροτικών συμβουλών, παρέχοντας πραγματικές και ουσιαστικές συμβουλές, δημιουργώντας μια ενοποιημένη εθνική αγορά, αυξάνοντας το πεδίο δράσης των συνεργατών – γεωπόνων με τη συνένωση ανθρώπινων πόρων, την ηλεκτρονική διασύνδεση και δικτύωσή τους στη βάση του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense.

Παράλληλα, η όλη δικτύωση των μετόχων θα αναδείξει γενικότερα προβλήματα και προβληματισμούς, αλλά και δυνατότητες και ευκαιρίες του αγροτικού χώρου, ενώ θα δημιουργήσει αυξανόμενες πιθανότητες συνεργασιών. Δημιουργώντας την «Αγροτική Καινοτομία» υπάρχει ένας φορέας, ο οποίος θα κινείται κεντρικά, θα λαμβάνει όλα αυτά τα μηνύματα από τη βάση και θα αξιοποιεί συνεχώς την πληροφόρηση, βελτιώνοντας και εξελίσσοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Επιπλέον, θα υπάρξει κατανόηση των επιμέρους προβλημάτων κάθε περιοχής, με σκοπό την, όπου απαιτείται, διαφοροποίηση και εξειδίκευση των υπηρεσιών.

Στόχος μας και σκοπός της συστράτευσής μας με την «Αγροτική Καινοτομία» είναι να διαμορφώσουμε ένα νέο, ποιοτικά ανώτερο μοντέλο, Ευφυούς Γεωργικής Συμβουλής με βάση την τεχνολογική καινοτομία, την επιστημονική εξειδίκευση και την έρευνα.

Διαθέτουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλουμε στην προετοιμασία για τη διαμόρφωση ενός προτύπου και πιστοποίησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων με τη μέθοδο της Ευφυούς Γεωργίας, που θα προσδίδει προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν.

O Αθανάσιος Μπαλτάς είναι υπεύθυνος της εταιρείας για την υποστήριξη αγροτών και συλλογικών σχημάτων του αγροτικού χώρου, απόφοιτος του τμήματος Γεωργικής Οικονομίας του ΓΠΑ με 20ετή επαγγελματική εμπειρία. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό, στον συνεταιριστικό, αλλά και στον δημόσιο τομέα. Για περισσότερα από δέκα έτη εργάστηκε στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ, με συμμετοχή σε πλήθος έργων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ διετέλεσε και υπεύθυνος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της εταιρείας από το 2011 έως το 2014. Εργάστηκε, επίσης, ως υπεύθυνος πωλήσεων σε εταιρεία παραγωγής και εμπορίας λιπασμάτων καθώς και σε τρεις αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ακόμη, εργάστηκε και στον δημόσιο τομέα, στον ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ», αλλά και ως τομεάρχης Δακοκτονίας. Από τον Ιανουάριο του 2016 έως και σήμερα δραστηριοποιείται ως εταίρος στην εταιρεία Praton ΧΡ. ΓΟΥΛΑΣ – ΑΘ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΟΕ.