Αναστέλλεται η πληρωμή οφειλών ειδικής εισφοράς κρέατος στον ΕΛΓΟ για πληγέντες αγρότες

Την αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών της ειδικής εισφοράς κρέατος στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ έως και 31.12.2024 για πληγέντες από φυσικές καταστροφές αγρότες, ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργείου που δημοσιεύθηκε  στη Διαύγεια: Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής,
είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,2% επί της ανά κιλό αξίας όλων των ειδών κρέατος, εγχώριου και εισαγόμενου, από όλους τους αγοραστές κρέατος, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ΄ αρ. 176/13383/6.2.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 418), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες της παρ. 1 του άρθρου 2 και
βεβαιωμένα έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες)
του έτους 2023 .

Αναστολή υποχρέωσης καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς κρέατος ετών 2023-2024

Αναστέλλεται για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υποχρέωση
καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,2
% που οφείλεται για τα έτη 2023 και 2024 επί της ανά κιλό αξίας όλων των ειδών
κρέατος, εγχώριου και εισαγόμενου, από τους πρώτους αγοραστές κρέατος, φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και οντότητες, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ΄ αρ.
176/13383/6.2.2017 κοινής υπουργικής απόφασης, βάσει του άρθρου 12 του ν.
3698/2208, οι οποίοι έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές:
α) Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
β) Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
γ) Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
δ) Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
ε) Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
στ) Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης,
ζ) Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης,
η) Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν πληγεί το καλοκαίρι του 2023 από τις φυσικές
καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες).