Οι επικεφαλής των πλειοψηφικών πολιτικών ομάδων της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν από την Κομισιόν να εξετάσει προσωρινές παρεκκλίσεις από την αναθεώρηση των αγροτικών επιδοτήσεων που έχουν ήδη εγκριθεί από την ΕΕ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Μια «τροποποίηση της ΚΑΠ για περιορισμένο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης των παγκόσμιων ελλείψεων στον εφοδιασμό τροφίμων και να συμβάλει στην επισιτιστική ασφάλεια», αναφέρει η επιστολή, η οποία έφτασε στα χέρια της Euractiv.

Το έγγραφο συντάχθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής, συντηρητικό Γερμανό ευρωβουλευτή, Νόρμπερτ Λινς, με την πλειοψηφία των συντονιστών των κοινοβουλευτικών ομάδων να συμφωνεί με το περιεχόμενο και την αποστολή της επιστολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με πηγή της Euractiv, ο κύριος στόχος της επιστολής είναι να αξιολογηθεί η δυνατότητα να επεκταθεί –και στην επόμενη προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ– η αναστολή της απαίτησης περιοχών οικολογικής εστίασης (EFA) που σχεδιάστηκαν για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Στο πλαίσιο της προηγούμενης αναθεώρησης της ΚΑΠ, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους, οι αγρότες με καλλιεργήσιμη γη άνω των 150 στρεμμάτων πρέπει να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 5% της γης τους πρέπει να αφιερώνεται σε περιοχές που είναι επωφελείς για τη βιοποικιλότητα, όπως δέντρα, φράχτες ή εκτάσεις που αφήνονται σε αγρανάπαυση.

Ωστόσο, στους νέους κανόνες της ΚΑΠ που θα τεθούν σε ισχύ από το 2023, η απαίτηση αλλάζει σε 4% της αγρανάπαυσης για όλους τους γεωργούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκμετάλλευσης –ένα από τα κύρια πεδία στα οποία οι γεωργοί ζητούν τώρα περισσότερη ευελιξία, προκειμένου να θέσουν περισσότερες εκτάσεις στη διάθεση της παραγωγής.

www.euractiv.com