Ανοιχτή και για τους αγρότες των λαϊκών αγορών η β’ φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής

Της Φωτεινής Μακρή * 

Εκπνέει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τις αιτήσεις στη β’ φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η β’ φάση του μέτρου είναι πιο ευέλικτη από τον πρώτο κύκλο και συμπεριλαμβάνει επιτηδευματίες που δεν έχουν προσωπικό με βασική προϋπόθεση να διαθέτουν Ταμειακή Μηχανή.  Κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να αιτηθούν και οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών.

Δεν παίζει ρόλο ο ΚΑΔ αλλά η πτώση του τζίρου της επιχείρησης.

Πιο αναλυτικά, δικαίωμα ένταξης οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.

Εντάσσονται και οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020, αλλά διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.

Εντάσσονται και οι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν 501-1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020.

Εντάσσονται και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι οποίες είχαν αποκλειστεί από τον α΄ γύρο.

Για την επιλογή των δικαιούχων της επιστρεπτέας προκαταβολής Β’ φάση, λαμβάνεται υπόψη ο τζίρος των μηνών από Ιανουάριο έως και Μάιο 2020.

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στον ΦΠΑ αναγράφουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ, χωριστά για κάθε μήνα από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο. Τα συγκεκριμένα στοιχεία φυσικά θα συγκριθούν από το Taxisnet, με τα δηλωθέντα για τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

Οι επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στον ΦΠΑ, αναγράφουν  τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,  καθώς επίσης και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του έτους 2019, όπως και το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Κατά την υποβολή των δηλώσεων στην ειδική πλατφόρμα, οι επιχειρηματίες θα διαπιστώνουν ότι ορισμένα στοιχεία είναι ήδη προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ (με βάση τα δεδομένα που διαθέτει).

Για τους μήνες από Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την τρίτη μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα. Δηλαδή τον τζίρο του Ιουνίου, θα τον δηλώσουν στο διάστημα από 3 μέχρι και 10 Ιουλίου.

Όλα τα στοιχεία που συμπληρώνονται από τον επιχειρηματία μέσω του φοροτεχνικού του, διασταυρώνονται και επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι μια χρηματοδότηση μέσω του κράτους και όχι από τράπεζες και ονομάζεται επιστρεπτέα γιατί θα επιστραφεί τα επόμενα χρόνια στο κράτος με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Αν επιστραφεί όλο το ποσό ή μέρος ακόμη δεν το γνωρίζουμε, ούτε το ακριβές χρονικό πλαίσιο, υπολογίζεται μέσα στην πενταετία.

*Λογίστρια- φοροτεχνικός