Αντ. Λυμπεροπούλου, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων: «Η Ελλάδα έχει μία μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει έξυπνα, γρήγορα και αποτελεσματικά πόρους ύψους 77 δισ. ευρώ»

«Επένδυση στο όραμα» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, ονόματι Q-Equity, και η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤΕ μίλησε στην «ΥΧ» για τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει σε νέες, ανερχόμενες, αλλά και έμπειρες επιχειρήσεις. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται για μία ακόμα από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΑΤΕ στους Έλληνες επιχειρηματίες να καταστούν ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά, αλλά και, παράλληλα με τη δική τους αλματώδη ανάπτυξη, να ενισχύσουν σημαντικά την ελληνική οικονομία.

Συνέντευξη στον Αντώνη Ανδρονικάκη

Πείτε μας κάποια βασικά στοιχεία του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος Q-Equity.

Το Q-Equity είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΑΤΕ ύψους 400 εκατ. ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του επιχειρείν στη χώρα μας και στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το πρόγραμμα αυτό, όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα της ΕΑΤΕ, είναι σχεδιασμένο για την υλοποίηση επενδύσεων σε επιχειρήσεις μέσω ενδιάμεσων χρηματοδοτικών σχημάτων (venture capital funds). Η προνοητικότητα αυτού του προγράμματος έγκειται στο ότι είναι σχεδιασμένο όχι με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, αλλά με βάση το μέγεθος του επιχειρηματικού πλάνου ή του έργου που επιθυμεί να υλοποιήσει η κάθε επιχείρηση.

Βεβαίως, θα πρέπει να πληρούνται σε κάθε περίπτωση κάποιες προϋποθέσεις, όπως ο περιορισμός που σημειώνεται και στην πρόσκληση περί μη εισαγωγής σε χρηματιστήριο κατά τη στιγμή επένδυσης, η ελληνική δράση της επιχείρησης, η τήρηση των κριτηρίων περί μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, ο αριθμός υπαλλήλων (έως 499), πωλήσεων (έως 100 εκατ. ευρώ), αλλά και το μέγεθος ισολογισμού (έως 80 εκατ. ευρώ) κ.ά. Συνεπώς, η κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία που έχει ένα επιχειρηματικό πλάνο θα μπορεί να απευθύνεται στα επενδυτικά σχήματα (funds) που θα έχουν συσταθεί, ώστε το πλάνο της αυτό να εξεταστεί από τους επαγγελματίες διαχειριστές.

Εάν το πλάνο της ταιριάζει με τη στρατηγική του fund, τότε, κατόπιν αξιολόγησής του, θα πραγματοποιείται και η επένδυση. Το ύψος του ποσού επένδυσης εξαρτάται φυσικά και από το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων του σχήματος, αλλά, σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί, δεν αποκλείεται -και θα έλεγα ότι είναι και το θεμιτό- η συνεπένδυση και από άλλους επενδυτές. Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων από την πλευρά των εταιρειών θα μπορούσε να θεωρηθεί η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας κάθε επενδυτικού σχήματος.

Ποιες ανάγκες και χαρακτηριστικά του ελληνικού επιχειρείν σάς ώθησαν στη δημιουργία αυτού του προγράμματος;

Η ΕΑΤΕ, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προσπαθεί να είναι πάντοτε σε εγρήγορση, να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας και να δημιουργεί προγράμματα, ώστε να αντιμετωπίζει τυχόν χρηματοδοτικά κενά, αλλά και να βοηθά στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα αυτό ανταποκρίνεται σε μία ανάγκη της αγοράς για επενδύσεις κεφαλαίου σε ένα σύνολο εταιρειών που ουσιαστικά καλύπτουν το 99% του τύπου εταιρειών της Ελλάδας. Συνεπώς, πρόκειται για ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο με βάση τα δεδομένα της χώρας, μια στοχευμένη χρηματοδοτική παρέμβαση, που έρχεται να συνοδεύσει και τα υπόλοιπα προγράμματα της ΕΑΤΕ συνολικού ύψους 2,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Found.ation (Startups in Greece, 2021), οι ελληνικές startups έχουν επωφεληθεί με διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ από το Equifund της ΕΕ. Θεωρείτε ότι το Q-Equity θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις;

Παρότι είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς το τελικό αποτέλεσμα, έως τώρα, μέσω των δράσεων της ΕΑΤΕ έχουν συγκεντρωθεί και βρίσκονται διαθέσιμα στην ελληνική αγορά πάνω από 900 εκατ. ευρώ για επενδύσεις μέσα στην επόμενη πενταετία (διάστημα της τυπικής επενδυτικής περιόδου ενός fund).

Είναι μεγάλη τύχη για την αγορά του VC το γεγονός ότι δημιουργούνται συνεχώς νέα προγράμματα, όπως αυτά της ΕΑΤΕ (πρόσφατα ανακοινώσαμε και το InnovateNow με 100 εκατ. ευρώ, που στοχεύει κυρίως σε νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις), παλαιότερα του Equifund και ακόμα παλαιότερα του JEREMIE και του ΤΑΝΕΟ. Αυτό συμβαίνει διότι όλα αυτά τα προγράμματα συνεπιδρούν παράλληλα και η σύνθεσή τους βελτιώνει το επενδυτικό κλίμα και την επενδυτική κουλτούρα, ενώ ταυτόχρονα προσελκύουν και άμεσες ξένες επενδύσεις για την ελληνική οικονομία. Είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας και δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει τη συνεισφορά τους σε ό,τι έχει πετύχει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Για να γυρίσουμε στην ερώτησή σας, η ένδειξη είναι ότι ένα πρόγραμμα σαν το Q-equity (400 εκατ. ευρώ) μπορεί να προσελκύσει διπλάσιες του μεγέθους του συνεπενδύσεις σε επίπεδο εταιρειών. Αν ο στόχος επιτευχθεί, θα πρέπει να αναμένουμε επενδύσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ σε ελληνικές επιχειρήσεις τα επόμενα 5-6 χρόνια. Αυτή η κεφαλαιακή ενίσχυση θα επιτρέψει στις εταιρείες να αντλήσουν και δανειακά κεφάλαια μέσω του ευρύτερου τραπεζικού συστήματος. Άρα, η επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος θα αποτελέσει έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα μας.

Θα θέλαμε ένα σχόλιο για την προοπτική των μικρομεσαίων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μπορούν να αξιοποιήσουν το Q-Equity; Σε ποια άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να στραφεί μια τέτοια επιχείρηση;

Η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά ένα πλεονέκτημα ποιότητας στον εν λόγω κλάδο. Επίσης, η χώρα μας έχει μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει έξυπνα, γρήγορα και αποτελεσματικά πόρους ύψους 77 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ. Οι πόροι αυτοί συνιστούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πακέτο που έχει διατεθεί ποτέ στη χώρα.

Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανασύσταση του παραγωγικού προτύπου της χώρας. Για τη μετάβαση σε ένα νέο, υγιές και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται στην παραγωγή εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών, με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ένα μοντέλο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής και της οικονομίας της γνώσης, που ανοίγονται μπροστά μας. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι επενδύσεις που έγιναν πριν αρκετά χρόνια όπως π.χ. στον Κρόκο Κοζάνης και στη Μαστίχα Χίου από επενδυτικά ταμεία στα οποία συμμετείχε το (τότε) ΤΑΝΕΟ, συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη και στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων αυτών.

Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, σίγουρα θα υπάρξουν καινοτόμες εταιρείες που θα αντλήσουν χρηματοδότηση από τα επενδυτικά σχήματα τα οποία θα προκύψουν υπό το νέο πρόγραμμα (Q-Equity). Το ίδιο ισχύει και για τα επενδυτικά ταμεία στο πλαίσιο των άλλων προγραμμάτων της ΕΑΤΕ (π.χ. InnovateNow, Made in Greece). Είναι στο χέρι τους να αδράξουν την ευκαιρία, να πείσουν τους επαγγελματίες διαχειριστές για το όραμα και το πλάνο τους και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Τα τελευταία χρόνια, στη χώρα μας, υπάρχει μια άνθηση όσον αφορά παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία (επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα, δανειακά κεφάλαια, εγγυήσεις δανείων και εγγυήσεις εξαγωγών), τα οποία συνθέτουν μια χρηματοδοτική βεντάλια πολλαπλών επιλογών, που δρουν διακριτά και συνδυαστικά και τα οποία είναι διαθέσιμα για επιχειρήσεις με ρεαλιστικά, βιώσιμα και αποδοτικά επιχειρηματικά πλάνα.

 

«Είναι στο χέρι των εταιρειών να αδράξουν
την ευκαιρία, να πείσουν
τους επαγγελματίες διαχειριστές για το όραμα και το πλάνο τους και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια»