Τα πάνω κάτω στη χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές (upd)

Κριτήριο μοριοδότησης μεταξύ πολλών άλλων και εκείνο της παραβατικότητας

Αλλαγές, τόσο στον τρόπο διάθεσης των πάγκων μέσα στις λαϊκές και στην τοποθέτηση των παραγωγών και των επαγγελματιών μεταξύ των λαϊκών, όσο και στη χορήγηση αδειών στους επαγγελματίες, φέρνει ο νέος νόμος για τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου που επεξεργάζεται το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Όπως αναφέρουν στην «ΥΧ» πηγές από το υπουργείο, στόχος του νέου νομοθετικού πλαισίου, όσον αφορά στις λαϊκές αγορές, είναι μια εύρυθμη αγορά όπου ο κάθε παραγωγός και επαγγελματίας «θα γνωρίζει το πρωί, ξεκινώντας για τη λαϊκή, πού θα τοποθετηθεί». Σημειώνουν, μάλιστα, ενδεικτικά, ότι «από το 2008 μέχρι το 2011 δεν κατορθώθηκε σε 2.000 πωλητές να τοποθετηθούν μέσα στις λαϊκές». Το καθεστώς της πενταμελούς επιτροπής που εξετάζει ως κριτήρια την παλαιότητα της άδειας, τον αριθμό ημερών σε λαϊκή, αναπηρία, χωρίς, όμως, ποσοτικοποίηση, δεν αντιμετωπίζει το θέμα με τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό, εκτιμούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προσανατολισμός των συντακτών του νέου πλαισίου εστιάζει στην καθιέρωση ενός αντικειμενικού, «αυτοματοποιημένου» συστήματος κατανομής θέσεων, μεικτού για παραγωγούς και επαγγελματίες, που με βάση το σύνολο των μορίων που θα συλλέγει ο κάθε ενδιαφερόμενος, θα έχει αντίστοιχη προτεραιότητα να επιλέξει μεταξύ των κενών θέσεων.Μεταξύ των κριτηρίων που εξετάζονται είναι η παλαιότητα της άδειας, η ηλικία, ο αριθμός ανήλικων τέκνων, ενώ εισάγεται ως κριτήριο μοριοδότησης εκείνο της παραβατικότητας. Δηλαδή, ένας παραγωγός ή επαγγελματίας θα παίρνει μόρια εάν δεν έχει καμία παράβαση του νόμου πού διέπει τις λαϊκές και τη διακίνηση προϊόντων, ενώ θα του αφαιρούνται μόρια ανάλογα με τον αριθμό των παραβάσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα θα έχει ο παραγωγός.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αρμοδιότητα προκήρυξης θέσεων για επαγγελματίες θα μεταφερθεί από τους Δήμους στις Περιφέρειες της χώρας, και δεν θα προκηρύσσεται θέση επαγγελματία εάν δεν διασφαλίζεται ότι ο επαγγελματίας θα μπορεί να δραστηριοποιείται τουλάχιστον 4 ή 5 μέρες την εβδομάδα. Αρμόδια πηγή εξηγεί πως ο στόχος του υπουργείου είναι ο επαγγελματίας που εκ του νόμου πρέπει να βιοπορίζεται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα στη λαϊκή, να μπορεί να εξασφαλίζει ένα εισόδημα αξιοπρεπές και όχι μερικής απασχόλησης δυο ή τριών ημερών.

Τα πάνω κάτω στη χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές
«Αντικειμενικοποίηση» για τη χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές φέρνει ο νέος νόμος

Ανάμεσα στις προτεραιότητες του υπουργείου είναι η αντιμετώπιση των παραγωγών που «βαφτίζονται» ως τέτοιοι, ενώ στην πραγματικότητα δραστηριοποιούνται σαν επαγγελματίες. «Έχει σημασία να είναι διασταυρωμένο ότι πρόκειται για αληθινούς παραγωγούς που αξιοποιούν τον θεσμό της λαϊκής για να διαθέτουν τη δική τους παραγωγή σε τιμές επωφελείς και για τους ίδιους και για τους καταναλωτές», αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Σ’ αυτό το πλαίσιο, προκρίνεται ως αρχική προσέγγιση στο πρόβλημα η διασταύρωση των στοιχείων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που προκύπτουν από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ως προς τη στρεμματική απόδοση με τα παραστατικά, σχετικά με τις ποσότητες που εμπορεύονται στις λαϊκές αγορές, και σε πρώτη φάση σε επίπεδο δειγματοληπτικών ελέγχων. Οι ποινές, υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, «δεν θέλουμε να έχουν εισπρακτικό, αλλά αποτρεπτικό χαρακτήρα». Σ’ αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η προσωρινή, μέχρι και η οριστική ανάκληση της άδειας, σε περίπτωση υποτροπής.

Κίνητρα σε Ομάδες παραγωγών

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται να δοθούν κίνητρα σε συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών να συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές. Αυτά θα αφορούν αυτή καθαυτή τη διαδικασία της αδειοδότησης, ενώ συζητείται να τους δοθεί προτεραιότητα σε σχέση με μεμονωμένους παραγωγούς. Ακόμη, θα δοθεί στους παραγωγούς η δυνατότητα άσκησης υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου ή πλανόδιου.

«Στόχος μας είναι να χαρτογραφηθεί ο χώρος των λαϊκών αγορών, ώστε να μπορούν να εκδίδονται αποφάσεις δίκαιες, ρεαλιστικές και ορθολογικές. Να θωρακίσουμε τον θεσμό όχι με εισπρακτικές λογικές, αλλά με αποτρεπτικές ποινές που θα συμβάλλουν στη στήριξη του θεσμού και στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προς όφελος τόσο των παραγωγών και των επαγγελματιών όσο και των καταναλωτών και των τοπικών κοινωνιών», σημειώνουν στην «ΥΧ» στελέχη του υπουργείου.

Αλλαγές αναμένονται και στον τρόπο αδειοδότησης των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Στόχος είναι να αποτραπεί η διαδικασία της κλήρωσης για τους ενδιαφερόμενους που δεν υπάγονται στα ποσοστά διάθεσης αδειών σε ειδικές κατηγορίες. Προς αυτή την κατεύθυνση εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να τεθούν καθαρά εισοδηματικά κριτήρια, διατηρώντας την προτεραιότητα για άνεργους, αλλά θέτοντας ως προϋπόθεση το πραγματικό τους εισόδημα.

  • Μελίνα Ζιάγκου