Αντιμετώπιση καρπόκαψας, αφιδών και κόκκινου τετράνυχου στη μηλιά

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων σημειώθηκαν οι πρώτες σποραδικές συλλήψεις της καρπόκαψας στη μηλιά, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Το Περιφερειακό Κέντρο, στην περίπτωση της εφαρμογής της μεθόδου παρεμπόδισης συνεύρεσης των δύο φύλων, συνιστά η τοποθέτηση των εξατμιστήρων να γίνει άμεσα. Η μέθοδος αυτή έχει καλύτερα αποτελέσματα σε μεγάλους οπωρώνες (40 στρέμματα), σχετικά τετραγωνικού σχήματος. Δεν συνιστάται σε οπωρώνες μικρότερους των 10 στρεμμάτων. Εάν εφαρμοστεί σε μικρούς οπωρώνες, είναι πιθανό να χρειαστούν επιπρόσθετες επεμβάσεις με εντομοκτόνα.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυξάνεται, εάν εφαρμοστεί επί σειρά συνεχόμενων ετών, σε μεγάλους και απομονωμένους οπωρώνες, με χαμηλούς έως μέτριους πληθυσμούς του εντόμου, σε δέντρα ομοιόμορφου μεγέθους και μέτριου ύψους. Χρειάζεται προσοχή στις άκρες (σύνορα) σε κοντινούς εγκαταλειμμένους οπωρώνες και να αποφεύγεται η εφαρμογή της μεθόδου σε απότομες πλαγιές. Οι τέσσερις ακριανές σειρές μπορούν να δεχτούν πίεση από έντομα γειτονικών οπωρώνων.

Αφίδες

Οι πρώτες αφίδες εγκαθίστανται με την εκκόλαψη των χειμερινών αβγών στη νέα βλάστηση. Το Περιφερειακό Κέντρο προτείνει να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος δέκα βλαστικών οργάνων σε κάθε ένα από δέκα τυχαία δέντρα. Εάν βρεθούν πάνω από 15 άτομα Aphis pomi ή πάνω από 2 άτομα Dysaphis plantaginea να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Κόκκινος τετράνυχος

Συνιστάται εβδομαδιαία δειγματοληψία 5 φύλλων/δέντρο, από 20 σημασμένα δέντρα. Εάν καταμετρηθούν περισσότερα από 20 ακάρεα/φύλλο, συνιστάται να γίνει επέμβαση μετά την πτώση των πετάλων με εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα σκευάσματα.