Αντίστροφη μέτρηση για την μετατροπή των καταστατικών των συνεταιρισμών

Μόλις το 50% έχει προσαρμόσει το καταστατικό του στον Νόμο Βορίδη

των Γιώργου Ρούστα, Γιάννη Τσατσάκη

Λιγότερο από έναν μήνα έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι συνεταιρισμοί για να προσαρμόσουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του τελευταίου συνεταιριστικού νόμου.Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 4673/2020, όσοι συνεταιρισμοί λειτουργούσαν και ήταν εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΜΑΣ) κατά την έναρξη ισχύος του νόμου είχαν «περίοδο χάριτος» δύο ετών.

Εκπνέει στις 10/3 η προθεσμία

Το μεταβατικό αυτό διάστημα εκπνέει στις 10 Μαρτίου 2022, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», από τους 1.040 ενεργούς συνεταιρισμούς πανελλαδικά (110 εξ αυτών στη Θεσσαλία) μόλις οι μισοί έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην τροποποίηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την πάροδο της προθεσμίας, όσοι συνεταιρισμοί δεν έχουν προσαρμόσει τα καταστατικά τους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο διαγραφής από το ΕΜΑΣ. Πέραν αυτού όμως κινδυνεύουν να χάσουν και τη νομιμοποίηση των τραπεζών στις οποίες διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τα δικαιολογητικά και οι πλειοψηφίες

Για την τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4673/2020, θα πρέπει να συγκληθεί η γενική συνέλευση, με θέμα: «Εναρμόνιση και προσαρμογή του καταστατικού του Αγροτικού Συνεταιρισμού στις διατάξεις του ν. 4673/2020». Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να συγκεντρώσει πίνακα των εγγεγραμμένων μελών του συνεταιρισμού, το τελευταίο καταστατικό, αντίγραφο της απόφασης σύστασης και των τροποποιήσεων του καταστατικού από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, καθώς και αντίγραφο βεβαίωσης ενημερότητας του ΕΜΑΣ.

Σύμφωνα με τον νόμο, για την προσαρμογή του καταστατικού, η γενική συνέλευση θεωρείται έγκυρη εφόσον είναι παρόντα μέλη-συνεταιριστές με δικαίωμα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% του συνόλου των ψήφων. Από εκεί και πέρα, για να «περάσει» η σχετική απόφαση απαιτείται και η αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 (από τους παρόντες).

Η «καυτή πατάτα» του ιδιώτη επενδυτή

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο Λαρισαίος δικηγόρος, Γιώργος Αποστολόπουλος, που ειδικεύεται σε θέματα συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, η πιο σημαντική αλλαγή που φέρνει ο ν. 4673/2020 και την οποία καλούνται να ενσωματώσουν στα καταστατικά τους οι συνεταιρισμοί, ανεξάρτητα από το αν σκοπεύουν να την αξιοποιήσουν, έχει να κάνει με τη δυνατότητα εισόδου ιδιώτη επενδυτή, ο θεσμός του οποίου εισάγεται για πρώτη φορά στη σχετική νομοθεσία.

Οι εν λόγω επενδυτές μπορούν να εισέλθουν στους αγροτικούς συνεταιρισμούς με ποσοστό έως 35%. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, στον αγροτικό συνεταιρισμό μπορεί να γίνουν μέλη-επενδυτές φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο και απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας. Ωστόσο, δεν υποχρεούνται να συναλλάσσονται με τον συνεταιρισμό.

Τα μέλη-επενδυτές συμμετέχουν κανονικά στη γενική συνέλευση με δικαίωμα ψήφου, όμως ο συνολικός αριθμός των ψήφων τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού αριθμού των ψήφων που διαθέτουν τα μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού. Επίσης, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, μπορούν, όπως και τα υπόλοιπα μέλη, να κατέχουν προαιρετικές μερίδες με τα ανάλογα προνόμια.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι προαιρετικές μερίδες δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.