Ανώνυμες εταιρείες για υποψήφιες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες

Ανώνυμες εταιρίες για υποψήφιες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες

Ανώνυμη εταιρεία οφείλει να συγκροτήσει κάθε πόλη, που θέλει να είναι υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα, σύμφωνα με τροπολογία, που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο επενδυτικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που αφορά στην εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία, στη δημοσιοποίηση στοιχείων μεγάλων επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη του τουρισμού. 

Κατά την αιτιολογική έκθεση, που κατατέθηκε η τροπολογία αυτή έρχεται να δώσει πρακτική λύση,  διότι με βάση τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, για την Αυτοδιοίκηση δεν επιτρέπεται οι δήμοι να συνιστούν ανώνυμες εταιρίες.

Στην προκειμένη περίπτωση ανώνυμες εταιρίες οφείλουν να συγκροτήσουν οι υποψήφιες πόλεις για το θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021, η Ρόδος, η Καλαμάτα κι η Ελευσίνα, αφού για εκείνη την περίοδο η χώρα μας φιλοξενεί τη διοργάνωση.

Οι δυο πόλεις, που δεν θα επιλεγούν, βάσει της τροπολογίας, οφείλουν στη συνέχεια, να πάνε τα περιουσιακά τους στοιχεία,  σε εκκαθάριση.
 
 Άννα Στεργίου