Αόρατος ο Έλληνας αγρότης από την Εθνική Πολιτική Περιβάλλοντος

Μεγαλύτερη περιβαλλοντική και κλιματική φιλοδοξία στην αγροτική της πολιτική ζητά από την Ελλάδα η Κομισιόν, η οποία στηλιτεύει τόσο το ελλιπές Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), όσο και τις αδυναμίες σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ποιότητα των υδάτων και του εδάφους, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη αναθεώρησης του καθεστώτος των ιστορικών δικαιωμάτων και την πλήρη εφαρμογή των περιβαλλοντικών προτύπων, στο πλαίσιο της ΚΑΠ. 

Διαβάστε αναλυτικά στην «ΥΧ» που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 8/1, τι σημαίνει η Πράσινη Μετάβαση της Ελληνικής Γεωργίας για το εισόδημα του αγρότη και την ΚΑΠ. Ποιος είναι ο ρόλος της Γεωργίας Δέσμευσης Άνθρακα για τον Έλληνα αγρότη