Απαγόρευση εισαγωγών τροφίμων που δεν πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα

Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να θέσει περιορισμούς στις εισαγωγές τροφίμων που δεν πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα, στο πλαίσιο των δύο νέων πολιτικών που έθεσε και αφορούν την Πράσινη Συμφωνία και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο τραπέζι».

Οι εισαγωγές τροφίμων θα πρέπει να πληρούν τα ίδια αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα με εκείνα που παράγονται στην ΕΕ, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, όπως παρουσιάστηκε από την πρόεδρο της Κομισιόν πριν από δύο εβδομάδες.

«Τα εισαγόμενα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με τα σχετικά περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ δεν επιτρέπονται στις αγορές της ΕΕ», ανέφερε σαφώς η ανακοίνωση. «Όλες οι χημικές ουσίες, τα υλικά, τα τρόφιμα και άλλα προϊόντα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τους σχετικούς κανονισμούς και τα πρότυπα της ΕΕ», συνέχιζε η ανακοίνωση.

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί τροφίμων συχνά αμφισβήτησαν τα αυστηρά πρότυπα της ΕΕ, με το σκεπτικό ότι οι ανταγωνιστές τους στο εξωτερικό δεν πρέπει να συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα, επομένως δεν έχουν το ίδιο κόστος συμμόρφωσης. Το νέο σχέδιο θα έχει ως αποτέλεσμα την εξίσωση των όρων ανταγωνισμού για τους αγρότες και τη βιομηχανία τροφίμων στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η νέα Κομισιόν δεν θέλει απλώς να περιορίσει τις εισαγωγές που δεν έχουν παραχθεί στα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ, αλλά να βοηθήσει και άλλες χώρες να προβούν σε πρακτικές φιλικότερες προς το περιβάλλον, όσον αφορά τους τομείς της γεωργίας και της βιομηχανίας. «Η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της για ‘‘πράσινες’’ μεταρρυθμίσεις ώστε να ενθαρρύνει τους εταίρους να σχεδιάσουν παρόμοιους κανόνες που είναι τόσο φιλόδοξοι όσο αυτοί της ΕΕ, διευκολύνοντας έτσι το εμπόριο και ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος και τον μετριασμό του κλίματος στις χώρες αυτές», ανέφερε ανακοίνωση της Κομισιόν.

Οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) επιτρέπουν την επιβολή εμπορικών φραγμών για περιβαλλοντικούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιούνται κατά παράβαση του κρυμμένου προστατευτισμού και τηρούν τρεις θεμελιώδεις αρχές του Οργανισμού, που σχετίζονται με την αμεροληψία, τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα.