Οι απαλλαγές και οι μειώσεις στα πρόστιμα για τις e- αποδείξεις

Eγκύκλιο με την οποία κοινοποιούνται οι αλλαγές στην υποχρέωση συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων αλλά και η απαλλαγή των αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος εξέδωσε η ΑΑΔΕ.


Υπενθυμίζεται ότι, μετά τις αλλαγές που αποφασίστηκαν λόγω της πανδημίας, φορολογούμενοι άνω των 60 ετών καθώς και πληττόμενοι από την πανδημία δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινή προσαύξησης φόρου 22%, εφόσον το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές υπολείπεται του 30% του πραγματικού εισοδήματος.

Επιπλέον, μειώνεται κατά το ήμισυ, δηλαδή στο 11% (αντί για 22%) η ποινή προσαύξησης φόρου για όσους φορολογούμενους δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές υπολείπεται του 30% του πραγματικού τους εισοδήματος, αλλά υπερβαίνει το 20%.

Αντίστροφα, βέβαια, αυτό σημαίνει και ότι ένας φορολογούμενος με χαμηλότερο ποσοστό e-αποδείξεων π.χ. 15% του εισοδήματός του θα επιβαρυνθεί με ολόκληρο το «πέναλτι» του 22%. Αυτές οι περιπτώσεις πάντως εκτιμάται ότι είναι λίγες καθώς, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η μεγάλη πλειονότητα των φορολογούμενων έχει καταφέρει να συγκεντρώσει αποδείξεις που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον το 30% του εισοδήματός τους, ενώ οι υπόλοιποι καλύπτονται σε ένα μεγάλο ποσοστό από τις νέες εξαιρέσεις.

 

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο με σχετικά παραδείγματα