Από 100 ευρώ τον μήνα το «κούρεμα» στις συντάξεις αγροτών που χρωστούν

Πώς υπολογίζεται το όριο καταθέσεων

Ενα μίνιμουμ ποσό 100 ευρώ τον μήνα θα παρακρατείται από τις συντάξεις των αγροτών με χρέη από 6.000 έως 10.000 ευρώ στον π. ΟΓΑ, εφόσον… περνούν με επιτυχία τους ελέγχους του ΕΦΚΑ και των τραπεζικών ιδρυμάτων και η αίτηση συνταξιοδότησής τους λαμβάνει το «πράσινο φως».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», είναι ζήτημα ημερών η δημοσίευση της πολυαναμενόμενης ΚΥΑ από τα υπουργεία Εργασίας και Εθνικής Οικονομίας με την οποία θα αποσαφηνίζονται –διαδικαστικά και όχι μόνο– ζητήματα για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Οι αιτήσεις, ωστόσο, δύσκολα θα εκκινήσουν πριν από τα μέσα Ιουνίου, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ΕΦΚΑ και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα επιτρέψουν τη διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν τις τραπεζικές καταθέσεις των ενδιαφερόμενων.

Πώς υπολογίζεται το όριο καταθέσεων

Όπως είναι γνωστό, απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί στη ρύθμιση ένας αγρότης με χρέη από 6.000 έως 10.000 ευρώ (σ.σ. για τους ελεύθερους επαγγελματίες το αντίστοιχο εύρος είναι από 20.000 έως 30.000 ευρώ) είναι οι καταθέσεις του να μην ξεπερνούν τα 6.000 ευρώ (ή τα 12.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες). Το όριο αυτό αφορά αποκλειστικά οφειλές στον π. ΟΓΑ και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, για τον υπολογισμό του θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό καταθέσεων στο όνομα του οφειλέτη τον προηγούμενο μήνα από την υποβολή της αίτησης, καθώς και ο μέσος όρος του προηγούμενου δωδεκάμηνου.

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, όπως έγραψε σε προηγούμενο φύλλο η «ΥΧ», θα υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης (σ.σ. δεν θα υπάρχει, δηλαδή, κάποια ξεχωριστή πλατφόρμα) και με αυτήν ο ασφαλισμένος θα δίνει τη συγκατάθεσή του για την άρση του τραπεζικού απορρήτου σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει λογαριασμό ή κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά του. Πέρα από καταθέσεις που δεν ξεπερνούν τα 6.000 ευρώ, ο οφειλέτης θα πρέπει, επίσης, να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του και να έχει καταβάλει εισφορές για τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.

Εφόσον πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σύνταξη θα εκδίδεται κανονικά, αλλά ο οφειλέτης θα λαμβάνει το 40%, αφού το υπόλοιπο 60% θα παρακρατείται μέχρι η οφειλή να πέσει στα 6.000 ευρώ (ή στα 20.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες). Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρακράτηση αυτή δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 100 ευρώ (ή των 333,3 ευρώ, εφόσον πρόκειται για χρέη των ελεύθερων επαγγελματιών σε ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ). Όταν η οφειλή πέσει κάτω από τα 6.000 ευρώ, θα τίθεται σε εφαρμογή το ισχύον σήμερα σύστημα του αυτόματου συμψηφισμού σε 60 μηνιαίες δόσεις το κατώτερο όριο για τις οποίες είναι τα 50 ευρώ. 

Παράδειγμα

Με βάση τα παραπάνω, επομένως, ένας αγρότης που έχει οφειλές 8.000 ευρώ στον π. ΟΓΑ και δικαιούται σύνταξη 390 ευρώ, θα λαμβάνει για εννέα μήνες σύνταξη 156 ευρώ, αφού τα υπόλοιπα 234 ευρώ θα χρησιμοποιούνται για να συμψηφιστεί το χρέος των 2.000 ευρώ που υπερβαίνει το όριο των 6.000 ευρώ. Μετά το πέρας των εννέα μηνών, θα τίθεται σε εφαρμογή ο αυτόματος συμψηφισμός και η μηνιαία δόση θα διαμορφωθεί σε
(6.000 : 60 =) 100 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι για πέντε χρόνια θα λαμβάνει 290 ευρώ.

Τέλος, στην περίπτωση που τα χρέη του αγρότη-οφειλέτη ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ (30.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες), τότε θα καλείται από τον ΕΦΚΑ να καταβάλει εντός διμήνου το υπερβάλλον ποσό, προκειμένου να κάνει χρήση της νέας ευνοϊκής ρύθμισης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση συνταξιοδότησης θα απορρίπτεται.