Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν λύση στα προβλήματά τους οι αλιείς της Στυλίδας

psarades-alieia-stylida
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τα παράπονά τους προς όλες τις κατευθύνσεις εκφράζουν οι ψαράδες του Αλιευτικού Συνεταιρισμού της Στυλίδας. Η οικονομική κρίση έχει στρέψει πολλούς πολίτες στη θάλασσα, όπου προσπαθούν να καλύψουν τις καθημερινές βιοτικές τους ανάγκες. Αρκετοί από αυτούς έχουν εξελιχθεί σε επαγγελματίες και ένα μεγάλο μέρος της αλιείας τους πωλείται παράνομα στην τοπική αγορά.

Στις παράνομες ποσότητες που διακινούνται χωρίς παραστατικά, πρέπει να προστεθούν και αυτές που αλιεύονται με εξαιρετικά καταστρεπτικούς για το θαλάσσιο οικοσύστημα τρόπους, όπως είναι ο δυναμίτης και οι μπουκάλες. Καταλήγει, λοιπόν, κάποιος στο συμπέρασμα ότι δίκαια αγανακτούν οι νόμιμοι ψαράδες με αυτή την κατάσταση. Ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Στυλίδας περιγράφει τα προβλήματα και ζητά από τους επίσημους φορείς την προστασία των μελών:

-Διαφήμιση-

«Tο πρόβλημα με την παράνομη αλιεία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, με αρνητικές συνέπειες σε όλους τους τομείς, και για τα μέλη μας αλλά και για τη χώρα. Οι ποσότητες που διακινούνται στις τοπικές αγορές είναι πολλαπλάσιες από αυτές που πουλά ο συνεταιρισμός. Κάνουμε έκκληση στην επίσημη πολιτεία και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να μας προστατέψουν από τις παράνομες ενέργειες όχι μόνο σε βάρος μας, αλλά και σε βάρος του περιβάλλοντος. Είμαστε αποφασισμένοι, αν μέχρι τέλος του μήνα δεν έχει βρεθεί λύση στο πρόβλημά μας, να φτάσουμε το θέμα μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που ζητάμε να γίνουν έχουν σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας και το θέμα των ελέγχων για την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Να γίνει πράξη επιτέλους το πρόγραμμα Natura για την περιοχή και να επιβληθούν όλες οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε όσους παρανομούν με αυθαίρετες ενέργειες και πρακτικές. Είναι, επίσης, απαραίτητο για την οικονομική μας επιβίωση η φορολογία για τα μέλη του συνεταιρισμού να γίνεται με συντελεστή 13%. Όπως είναι γνωστό, η εμπορία των αλιευμάτων μας γίνεται μόνο μέσω του συνεταιρισμού, με όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά».

Άμεσα πρέπει να είναι τα μέτρα που θα ληφθούν για τον θαλάσσιο πλούτο του Μαλιακού κόλπου από παράνομες παρεμβάσεις.
Άμεσα πρέπει να είναι τα μέτρα που θα ληφθούν για τον θαλάσσιο πλούτο του Μαλιακού κόλπου από παράνομες παρεμβάσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Αθανασίου επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η δημιουργία ενός ερευνητικού και εκπαιδευτικού ιδρύματος ιχθυολογίας. Το ίδρυμα αυτό θα μπορούσε να υποστηρίξει επιστημονικά όλους τους εμπλεκομένους στον τομέα της αλιείας, ώστε να υιοθετούν τις βέλτιστες οικολογικές και οικονομικές πρακτικές για την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής. Η πολιτική που ασκείται σήμερα στον τομέα της αλιείας δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους σε αυτόν τον κλάδο. Αρκετοί νέοι αποφεύγουν να συνεχίσουν το επάγγελμα των γονιών τους, εξαιτίας της έλλειψης πολιτικών εισόδου στο επάγγελμα του αλιέα.

 

 

Ο συνεταιρισμός των αλιέων Στυλίδας ιδρύθηκε το 1963 και σήμερα έχει 30 μέλη. Το σύνολο των συνεταίρων είναι μεγάλοι σε ηλικία και δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους να ασχοληθούν με το επάγγελμα. Ο κλάδος της παράκτιας αλιείας αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, για τα οποία θα πρέπει άμεσα να βρεθούν λύσεις. Η αδιαφορία της επίσημης πολιτείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στον Μαλιακό κόλπο από ανθρώπινες παρεμβάσεις, έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των ιχθυοαποθεμάτων και την οικονομική ανέχεια των μελών του συνεταιρισμού.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki