Αποδοτικότερη γεωργία μέσω των δορυφόρων

Οι παγκόσμιοι δορυφορικοί μηχανισμοί πλοήγησης (GNSS) και οι εμπειρογνώμονες παρατήρησης της Γης συναντήθηκαν σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός GNSS (GSA). Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο ο συνδυασμός πλοήγησης από το Ευρωπαϊκό GNSS (EGNSS), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Γεωστατικής Πλοήγησης EGNOS και το Galileo, με τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρατήρησης της Γης, Copernicus, μπορούν να συμβάλουν σε μία πιο αποτελεσματική και βιώσιμη γεωργία.

Οι συνέργειες μεταξύ του EGNSS και του Copernicus υποστηρίζουν μια σειρά γεωργικών λύσεων, όπως εφαρμογές άρδευσης και μεταβλητού ρυθμού που επιτρέπουν την ακριβή χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων όπου και όταν χρειάζεται η καλλιέργεια, καθιστώντας έτσι τον τομέα πιο αποδοτικό μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Όπως καταγράφηκε, η χρήση του EGNOS στην Ευρώπη είναι διευρυμένη με χιλιάδες καλλιεργητές να επωφελούνται από τη δωρεάν χρήση υπηρεσιών πλοήγησης.