Αποφάσεις για τους αγρότες, χωρίς τους αγρότες

«Η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους αποτελεί μέρος τόσο της προετοιμασίας, όσο και των δομών επεξεργασίας ή παρακολούθησης των μέτρων της ΚΑΠ. Η ενεργή συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων, δηλαδή των αγροτών και των οργανώσεών τους, καθώς και εκπροσώπων του αγροδιατροφικού τομέα είναι απαραίτητη».

Αυτή ήταν η απάντηση που είχαμε λάβει από στέλεχος της Κομισιόν και αφορούσε την παρακολούθηση των προγραμμάτων της προηγουμένης προγραμματικής περιόδου.

Το ίδιο ισχύει και για την τρέχουσα περίοδο. Όπως αναφέρει ο Κανονισμός που διέπει το Στρατηγικό Σχέδιο, κάθε χώρα-μέλος συστήνει Επιτροπή Παρακολούθησης, διασφαλίζοντας την ισόρροπη εκπροσώπηση των αρμόδιων δημόσιων αρχών και ενδιάμεσων φορέων, καθώς και εκπροσώπων των εταίρων που σχετίζονται με την ΚΑΠ και τον αγροτικό τομέα.

Ποιοι συμμετείχαν λοιπόν στην πρώτη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης ως μέλη της Επιτροπής;

✱ Δεκαεπτά κυβερνητικά και κρατικά στελέχη εκ μέρους των δημόσιων αρχών.

✱ Δεκαπέντε στελέχη του ΥΠΑΑΤ και δεκατέσσερα άλλων υπουργείων (σύνολο 29) ως εκπρόσωποι ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης.

✱ Εννέα «εκπρόσωποι των εταίρων», από διάφορες οργανώσεις και φορείς (κατά σειρά αυτοδιοίκηση, άτομα με αναπηρία, ΣΕΒ, ΟΚΕ, ΓΕΩΤΕΕ, περιβάλλον και ΕΘΕΑΣ, η οποία εκφράζει ένα μέρος των συνεταιρισμένων αγροτών και που συνολικά αποτελούν ένα μονοψήφιο ποσοστό των αγροτών της χώρας).

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα ψήφου και θα λαμβάνουν τις αποφάσεις της αγροδιατροφικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την επόμενη πενταετία.

Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν άλλοι 22 εκπρόσωποι χωρίς δικαίωμα ψήφου, από σχετικούς μέχρι και εντελώς άσχετους με την αγροτική ανάπτυξη φορείς και οργανώσεις, όπως για παράδειγμα την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου!

Αν, λοιπόν, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο στη σύνθεση της Επιτροπής κυριάρχησαν τα κυβερνητικά κρατικά στελέχη με τους πανεπιστημιακούς, στη νέα θα κυριαρχήσουν εκ νέου οι πρώτοι μαζί με «άλλους διαφόρους», ενώ και στις δύο περιπτώσεις απουσίαζαν, και θα απουσιάζουν, οι εκπρόσωποι των αγροτών και της αγροδιατροφής ευρύτερα.

Συνεχίζουμε, λοιπόν, ως χώρα να μην κατανοούμε τη σημασία της εκπροσώπησης αυτής και ότι αποτελεί κανονιστική υποχρέωση της ΕΕ και όχι επιλογή ενός υπουργού.

Για αυτό εξάλλου ο εκπρόσωπος της Κομισιόν έθεσε με έμφαση το θέμα στη συνεδρίαση της Θεσσαλονίκης, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο στην ευρωπαϊκή πρακτική.

Είτε, λοιπόν, θα κατανοήσουμε τη σημασία της διαβούλευσης και της εκπροσώπησης των αγροτών και της αγροδιατροφής ευρύτερα και θα βελτιώσουμε, εκτός των άλλων, το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ΚΑΠ και στην Ελλάδα, είτε θα συστήνουμε δομές εκπροσώπων που κάθε άλλο παρά θα αναδεικνύουν τις πολιτικές που απαιτούνται.