Απορρίφθηκαν 27 φορτία τουρκικών οπωροκηπευτικών από χώρες της ΕΕ λόγω υψηλής υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων

Απορρίφθηκαν 27 φορτία τουρκικών οπωροκηπευτικών από χώρες της ΕΕ λόγω υψηλής υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων

Στο RASFF (σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές) καταγράφηκε μεταξύ 1-15 Μαρτίου η απόρριψη 27 φορτίων φρούτων και λαχανικών από την Τουρκία κατά την είσοδό τους στην ΕΕ, λόγω υψηλής παρουσίας σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Οι 13 ειδοποιήσεις έχουν εντοπιστεί σε τουρκικές πιπεριές, ακουλουθούμενες από τα σταφύλια με 7 ειδοποιήσεις, 4 ειδοποιήσεις αφορούν τουρκικά μανταρίνια και 3 για ρόδια που επιχειρήθηκε να εξαχθούν στην ΕΕ από τη χώρα αυτή.

Οι ουσίες που βρέθηκαν σε μεγαλύτερη υπολειμματικότητα στα τουρκικά φρούτα και λαχανικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου στις ευρωπαϊκές αγορές ήταν το Chlorpyrifos-methyl σε 14 περιπτώσεις, το Chlorpyrifos σε τρία είδη, και Imazalil, Flonicamid, POiridaben και το Acetamiprid σε δύο παρτίδες, ενώ σε μία περίπτωση τα φυτοφάρμακα Fostiazate, Thiophanate, Carbedazim, Formetanate, Cyupermethrin, Metalaxil, Lambda-cyhalothrin, Dithiocarbamates, Iupprodion, Prochlorazin, Prochlorazin.