Αποσύρθηκαν 34,5 τόνοι κοτόπουλων και δεκάδες χιλιάδες αβγών που επιχείρηση προωθούσε ως δήθεν βιολογικά

Δηλώσεις ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» και HellasCert

Ιωάννης Καλλιάς, πρόεδρος της HellasCert

Για το θέμα των κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε πτηνοτροφική επιχείρηση, ο πρόεδρος της HellasCert, Ιωάννης Καλλιάς, δήλωσε: «Η HellasCert, η Ένωση των ελληνικών διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων της χώρας μας, συγχαίρει τον ΕΛΓΟ-“Δήμητρα” και τον φορέα πιστοποίησης – μέλος της HellasCert, για τον αποτελεσματικό και αυστηρό έλεγχο ο οποίος λειτούργησε επ’ ωφελεία του καταναλωτή και της αξιοπιστίας της πιστοποίησης των ελληνικών βιολογικών προϊόντων.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι αυτού του είδους η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης, του ΕΛΓΟ-“Δήμητρα” και των υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περισσότερο, ώστε το σύστημα ελέγχου να γίνει ακόμη πιο ισχυρό.

Οι Έλληνες καταναλωτές βιολογικών προϊόντων μπορούν να νιώθουν ασφαλείς και σίγουροι για τα προϊόντα που καταναλώνουν. Η περίπτωση που ανακοινώθηκε αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της ορθής και αποτελσματικής λειτουργίας του συστήματος ελέγχου, πιστοποίησης και εποπτείας της αγοράς των βιολογικών προϊόντων στη χώρα μας».

Δρ. Δημήτρης Γαλαμάτης, γενικός διευθυντής του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα»

Ο γενικός διευθυντής του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», Δρ. Δημήτρης Γαλαμάτης δήλωσε: «Ο ΕΛΓΟ-“Δήμητρα”, στα πλαίσια του εποπτικού του ρόλου για τον έλεγχο της αγοράς βιολογικών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, πραγματοποίησε συντονισμένο διασταυρωτικό έλεγχο σε επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας βιολογικών κοτόπουλων και αβγών.

Πιο συγκεκριμένα, σε διάστημα δέκα ημερών, πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκια ελεγκτών του ΕΛΓΟ-“Δήμητρα” συντονισμένοι, αιφνιδιαστικοί έλεγχοι αγοράς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη, όπως και επιτόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ανάλογους ελέγχους στην επιχείρηση πραγματοποίησε παράλληλα και ο φορέας πιστοποίησης.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τον φορέα πιστοποίησης και τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ είναι γνωστά από τις ανακοινώσεις του υπουργείου και του ΕΛΓΟ-“Δήμητρα”. Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων εξασφαλίζεται περαιτέρω από τον έλεγχο αγοράς από τον ΕΛΓΟ-“Δήμητρα” και πρόθεση της ηγεσίας του είναι αυτοί οι έλεγχοι να ενταθούν.

Η αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία του ΕΛΓΟ-“Δήμητρα” με τους εγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιβάλλεται να συνεχιστεί ως επιπλέον εχέγγυο για τους καταναλωτές των ελληνικών βιολογικών προϊόντων. Ο ΕΛΓΟ-“Δήμητρα” θα επιδιώξει με κάθε τρόπο να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες τόσο του δικού του εποπτικού μηχανισμού, όσο και των εγκεκριμένων φορέων πιστοποίησης.

Πρέπει να γίνει σαφές, προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν υπάρχει πια χώρος για παραβατικές πρακτικές των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας βιολογικών προϊόντων».